Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE


Asertywna
komunikacja

Cele szkolenia


Szkolenie otwarte „Asertywna komunikacja” umożliwia Uczestnikom wykształcenie umiejętności asertywnego porozumiewania się z innymi oraz zdiagnozowanie własnych sposobów komunikacji, by świadomie korzystać z osobistych predyspozycji. Trening asertywności pozwoli także usprawnić identyfikowanie przyczyn konfliktów i wypracować sposoby reagowania na nie w adekwatny do sytuacji sposób. Uczestnicy poznają metody efektywnego wpływania na decyzje innych osób dzięki sprawdzonym technikom komunikacyjnym, których uczymy w oparciu o autorskie programy. Rozwijanie umiejętności budowania trwałych więzi oraz dbania o relacje pod okiem naszych trenerów prowadzi do zmiany postaw i wyrobienia pożądanych nawyków.

Kluczowym obszarem osobistej efektywności jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną komunikację w wyrażaniu opinii, poglądów i pomysłów. Wzorowa komunikacja wymaga zdolności takich jak konstruktywne formułowanie informacji zwrotnej oraz świadomości działania asertywnej prośby i odmowy.
Program szkolenia
Praktyczne informacje
o szkoleniu


 • 2 dni szkoleniowe (2 x 7 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: