Minione webinary Minione WEBINARY


Symbol Out of the box  LISTA ZREALIZOWANYCH WEBINARÓW


DIGITAL MINDSET ORAZ SPOSOBY ROZWIJANIA KOMPETENCJI CYFROWYCH POPRZEZ ROZWIĄZANIA „EVENT & CELEBRATION”
21.10.2021 | GODZ. 10:00-11:00

Digital Mindset to zbiór kompetencji, postaw, przekonań, które pozwalają zrozumieć technologię oraz zwinnie adaptować się do ciągłych zmian, jakie serwuje progres technologiczny. To także swego rodzaju odwaga z jaką eksplorowana jest cyfrowa rzeczywistość oraz nade wszystko skuteczne korzystanie z dobrodziejstw cyfrowych zarówno w obszarze zawodowym, jak i prywatnym.


Cele webinaru
 • Poznanie założeń Digital Mindset
 • Poznanie obszarów kompetencyjnych, które składają się na zestaw cyfrowych kompetencji
 • Inspiracja i wymiana dobrych praktyk w zakresie rozwiązań CERTES „Event & Celebration” które wspierają rozwój cyfrowych kompetencji i podejścia Digital Mindset
Korzyści z udziału w webinarze
 • Zdobycie wiedzy o filozofii Digital Mindset oraz sprawdzenie, czy na co dzień korzystasz z tego podejścia w swojej pracy i życiu zawodowym
 • Zrozumienie korzyści, jakie osiągnie Twoja Organizacja dzięki rozwijaniu kompetencji cyfrowych
 • Poznanie skutecznych rozwiązań CERTES w zakresie rozwijania cyfrowych komptencji

LIDERZY 4 GENERACJI - LEADERSHIP 4.0 MATRIX
5.10.2021 | GODZ. 10:00-11:00

Managerowie uważnie obserwujący dynamikę i zmienność otoczenia zadają sobie pytania dokąd to wszystko zmierza, jaka jest/będzie moja rola w takim środowisku, czego ode mnie ono wymaga, co mogę zrobić, by odpowiadać na wyzwania technologiczne i rynkowe, a jednocześnie dbać o swój zespół pracowników. Twórcy modelu Leadership 4.0 wskazują na istotność łączenia czterech kluczowych kompetencji – społecznych, zarządczych, technologicznych i cyfrowych.


Cele webinaru
 • Odczarowanie Leadership 4.0 Matrix – czym jest?
 • W ramach każdej z 4 kompetencji, co uznać za must have, a co za nice to have
 • Uświadomienie różnic między aktualnym stylem zarządczym a Leadership 4.0
 • Identyfikacja zmiany i reagowanie organizacji na nowy model
 • Czy warto i po co?
Korzyści z udziału w webinarze
 • Poznasz model Leadership 4.0 i stojące za nim wyzwania
 • Dowiesz się, jakie podejmuje działania Lider 4 generacji
 • Odpowiesz sobie na pytanie, co jest dla mnie wyzwaniem w realizacji modelu Leadership 4.0
 • Zidentyfikujesz proces zmiany w zarządzaniu i jaka może być reakcja organizacji

RÓŻNORODNOŚĆ POKOLENIOWA A WYZWANIA PRACY ZDALNEJ
29.09.2021 | GODZ. 10:00-11:00

W zeszłym roku zostaliśmy postawieni w bardzo trudnej sytuacji. Pandemia światowa nas zaskoczyła i pojawiło się wiele nowych wyzwań oraz trudności. Pracodawcy musieli zmierzyć się z nową formą prowadzenia swojego przedsiębiorstwa, a pracownicy w wielu przypadkach musieli myśleć o swojej najbliższej przyszłości i bezpieczeństwie finansowym.


Cele webinaru
 • Rozpoznanie filarów psychicznej odporności oraz autodiagnostyka swojej kondycji i dobrostanu
 • Poznanie sposobów wzmacniania odporności psychicznej w wymiarze fizjologii, emocji oraz mentalnym
 • Poznanie metod i sposobów zarządzania własną energią
 • Zdefiniowanie inteligencji emocjonalnej oraz praktyczne sposoby jej rozwijania
 • Wzrost świadomości w zakresie tego, jak własne emocje wpływają na nas oraz otoczenie
Korzyści z udziału w webinarze
 • Poznasz zalety i wady pracy zdalnej, przez co będziesz mógł porównać je ze swoją aktualną pracą
 • Odkryjesz sposoby i metody na zwiększenie efektywności swojej pracy zdalnej
 • Dowiesz się, w jaki sposób różne pokolenia odnajdują się (lub nie) w pracy zdalnej i dlaczego czasem tak trudno jest się dostosować
 • Dowiesz się, jakie nastroje o pracy zdalnej mieli pracownicy na początku pandemii oraz jak kształtowały się one z upływem czasu

EWOLUCJE W ZARZĄDZANIU
15.09.2021 | GODZ. 10:00-11:00

Każde nieprzewidziane okoliczności niosą ze sobą zmiany, które mogą być ewolucyjne a niekoniecznie rewolucyjne. Wielość narzędzi, modeli oraz metod, którymi do tej pory posługiwaliśmy się w obszarze zarządzania musiały zostać poddane weryfikacji, a my zarządzający warto byśmy poddali głębokiej autorefleksji to, co działa i przyjrzeli się temu, co nie przynosi już zamierzonych efektów. Okres pandemii był i wciąż jest świetną okazją do tego, by z większą świadomością przyjrzeć się minimalizowaniu stosowania różnorodnych narzędzi zarządczych na rzecz maksymalizowania energii na budowanie relacji opartych na zaufaniu.


Cele webinaru
 • Identyfikacja metod i narzędzi, które już „nie działają”
 • Uświadomienie sobie, że upraszczanie bywa efektywniejsze od komplikowania
 • Poznanie podstaw zarządzania zaufaniem
Korzyści z udziału w webinarze
 • Uświadomisz sobie różnicę między ewolucją a rewolucją, idąc za myślą, że mikrodziałania mogą dawać makroefekty
 • Zwrócisz uwagę na swoje działania, które przynosiły zamierzone efekty „niewielkim kosztem”
 • Przyjrzysz się swojej postawie wobec niewielkich zmian w przeszłości, które z dzisiejszej perspektywy okazały się ewolucyjne

KRYZYS ZAANGAŻOWANIA
26.08.2021 | GODZ. 10:00-11:00

Według badań Gallupa prawie 7 na 10 pracowników (67%), którzy zgadzają się, że ich menadżer koncentruje się na mocnych stronach, są zaangażowani. Kiedy pracownicy twierdzą, że tak nie jest, to procent zaangażowanych pracowników spada aż do 2%. Przez ostanie 12 lat, poziom zaangażowania pracowników niemal się nie zmienił. Wyzwaniem XXI wieku jest więc budowanie zaangażowania. Dla organizacji pragnących zwiększyć swoją produktywność, rozwój bazujący na mocnych stronach (strenghts-based development) jest najlepszym rozwiązaniem.


Cele webinaru
 • Przedstawienie narzędzia CliftonStrengths.
 • Poznanie modelu rozwoju talentów.
 • Poznanie zasad udowania uTalentowanego zespołu (w oparciu o mocne strony)
Korzyści z udziału w webinarze
 • Dowiesz się, jak rozpoznać talent.
 • Nauczysz się, jak wspierać swoich pracowników w budowaniu ich mocnych stron
 • Dowiesz się, jak stworzyć uTalentowany samodzielny i zaangażowany zespół

CHARYZMATYCZNY LIDER - WIARYGODNOŚĆ I PARTNERSTWO W PRZYSZŁOŚCI
20.08.2021 | GODZ. 10:00-11:00

CHARYZMA – to połączenie wiedzy, doświadczenia, intuicji i odwagi. Czy charyzmy można się nauczyć? Nie! Ale można być charyzmatycznym. Definiują to kompetencje przyszłości, ale kluczem jest ich zastosowanie i bycie WIARYGODNYM. Porozmawiamy tym jak identyfikować wiarygodnych liderów, jak wspierać ich rozwój, jak rozwijać organizację kształtującą nowoczesnych liderów.


Cele webinaru
 • Identyfikacja co znaczy „wiarygodny lider”
 • Wyznaczenie drogi rozwoju charyzmy lidera
 • Poznanie metod wspierania nowoczesnego lidera
Korzyści z udziału w webinarze
 • Dowiesz się, jak rozwijać swoją charyzmę
 • Poznasz narzędzia wspierania charyzmy liderów wokół Ciebie
 • Wzmocnisz siebie jako wiarygodnego i charyzmatycznego lidera
 • Nauczysz się identyfikować potencjalnych liderów wokół siebie

MENEDŻER SPOŁECZNIE INTELIGENTNY
09.07.2021 | GODZ. 10:00-11:00

O tym, jak ważnym jest, aby zarządzając zespołem coraz lepiej rozumieć zachowania własne i innych, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Ludzie inteligentni społecznie posługują się w swoim codziennym funkcjonowaniu mechanizmem, który można nazwać rezonansem emocjonalnym – stale kierują swoją uwagę na sygnały emocjonalne wysyłane przez innych ludzi (ale też i te wysyłane przez siebie samych), a wiedzę o stanach emocjonalnych wykorzystują z powodzeniem w podejmowaniu wszelkich decyzji oraz w stymulowaniu reakcji i pożądanych interakcji personalnych.


Cele webinaru
 • Poznanie zasad właściwego postępowania w relacjach z ludźmi
 • Poznanie obszarów inteligencji społecznej, takich jak: wrażliwość społeczna, wgląd społeczny i zdolność do komunikowania się
Korzyści z udziału w webinarze
 • Nauczysz się, jak rozwijać umiejętnością dostrzegania subtelnych wskazówek informujących o sensie i znaczeniu danej sytuacji społecznej (zawodowej)
 • Wzmocnisz zdolnością rozumienia ludzi, zdarzeń społecznych i procesów wyznaczających bieg zdarzeń
 • Dowiesz się jak zwiększyć efektywność funkcjonowania w różnych – często niejednoznacznych - sytuacjach społecznych, organizacyjnych

ZARZĄDZANIE W ŚWIECIE VUCA
06.07.2021 | GODZ. 10:00-11:00

VUCA - coraz bardziej popularny skrót został wprowadzony na początku lat 90 przez ekspertów wojskowości z US Army War College. Opisuje pole walki, w którym dominuje Zmienność (Volatility), Niepewność (Uncertanity), Złożoność (Complexity) i Niejednoznaczność (Ambiguity). Okazało się, że można go również odnieść do rzeczywistości biznesowej.


Cele webinaru
 • Poznanie zasad zarzadzania VUCA
 • Poznanie obszarów decyzyjnych
 • Poznanie metod na efektywne.wykorzystanie potencjału pracowników
Korzyści z udziału w webinarze
 • Dowiesz się, jak pracować w szybkozmienności i osiągać cele organizacji i zespołu
 • Dowiesz się, jak wykorzystać wiedzę VUCA do efektywnego wykorzystania czasu z pracownikami
 • Poznasz działanie VUCA w realności zawodowej menadżera

MULTITASKING W PRACY ZDALNEJ - ZABIJE NAS CZY WZMOCNI?
02.06.2021 | GODZ. 09:00-10:15

ZABIJE NAS CZY WZMOCNI? Osoby pracujące w systemie Home Office dzielą się na dwie grupy: zwolenników i przeciwników multitaskingu. Same preferencje jednak nie stanowią odpowiedzi na pytanie dotyczące skuteczności tego trybu. Ktoś, kto lubi otaczać się wielozadaniowością wcale nie musi być bardziej efektywny, niż monozadaniowiec. Analogicznie, osoby preferujące podejście monozadniowe nie muszą być bardziej skuteczne od multitaskingowców. Kluczem jest bowiem odpowiedź na pytanie, które zadania warto łączyć w zbiory i w jaki sposób, aby odnieść sukces i wspiąć się na wyżyny produktywności.


Cele webinaru
 • Poznanie zasad, którymi rządzi się tryb multitasking i zwiększenie świadomości wpływu multitaskingu na własną efektywność
 • Zwiększenie wydajności pracy w trybie Home Office
 • Poznanie sposobów na efektywnewykorzystanie czasu
Korzyści z udziału w webinarze
 • Dowiesz się, jak tryb multitasking wpływa naTwoją codzienną efektywność
 • Oszacujesz grupy zadań, do których wartowłączyć wielozadaniowość
 • Poznasz przykłady oddziaływania trybumultitasking na codzienną pracę
 • Poznasz narzędzia, które ułatwią Cigospodarowaniem czasem pracy

MYŚLENIE POZA SCHEMATEM - JAK ZARZĄDZAĆ WŁASNYMI STEREOTYPAMI?
14.06.2021 | GODZ. 9:00-10:30

Jakże często trzymamy się swoich stereotypów myślowych, które zamykają nas na innych i ich perspektywy oraz konteksty. Liberalizm czy konserwatyzm poznawczy – co wybierasz? Elastyczność myślenia wymaga treningu. I to w codzienności! Począwszy od rzeczy nieistotnych, skończywszy na tych najbardziej istotnych… w pracy, w życiu. Otwartość, pozaschmetyczne myślenie, wychodzenie poza własne schematy i stereotypy, to gwarancja budowania pomostów do porozumienia.


Cele webinaru
 • Poznanie własnych, ograniczających stereotypów myślowych, usztywniających nasze myślenie i otwartość
 • Poznanie metod ramowania językowego, które ograniczają porozumienie
 • Uświadomienie sobie, jak stereotypywpływają na nasze relacje
Korzyści z udziału w webinarze
 • Dowiesz się, jak stosować techniki słuchaniadialogicznego
 • Poznasz zasady myślenia krytycznego orazsystemowego, które uelastyczniają postawy na świat/ludzi
 • Zmierzysz się z własnymi mikrokomunikatami, które nie sprzyjają porozumieniu, zaangażowaniu, innowacyjności

Powiązane produkty