dr inż. Martin Daliga

Trener
Konsultant
Ekspert w zakresie podnoszenia efektywności biznesowej

Wiedza i kompetencje


Ekspert w zakresie systemów podnoszenia efektywności biznesowej w oparciu o podejście Agile & Lean w zarządzaniu zmianą i procesami biznesowymi, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi.

Posiada następujące certyfikaty międzynarodowe: MBA, PRINCE2, PRINCE2AGILE, MSP, MOP, MOV, M_O_R, REQB, IBAQB, PO, PSM I, AGILE PM, CHM, KANBAN EXPERT, AGILE SCRUM COACH, MASTER BLACK BELT, CHAMPION SIX- SIGMA, AUDYTOR WIODĄCY SYSTEMÓW ISO: 27001, 9001,22301.

Specjalizacja


  • Doskonalenie umiejętności i podnoszenie wiedzy pracowników w obszarze procesu zmian i ciągłego doskonalenia.
  • Praktyczne sposoby zarządzania w obszarze: strategii, organizacji, podejścia do ryzyka, procesach biznesowych, zmian i wykorzystania potencjału ludzkiego.
  • Doradztwo biznesowe oferowane w ramach filozofii działania oparte jest na kreacji rozwiązań zarządczych i technologicznych zwiększających szanse realizacji celów strategicznych danej organizacji.
  • Kompilacja wiedzy nabytej w trakcie realizacji wielu projektów o bardzo różnej skali złożoności to niewątpliwy atut dający gwarancję jakości w realizacji powierzanych trenerowi projektów np. rozwoju działań marketingowych na terenie Polski i Niemiec.

Doświadczenie i osiągnięcia


  • Skutecznie zarządza zespołami interdyscyplinarnymi.
  • Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi innowacyjne projekty.
  • Pełnił szereg funkcji i ról w największych przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z kreowaniem nowych produktów i rozwiązań systemowych.
  • Aktualnie realizuje szereg projektów infrastrukturalnych w Polsce i za granicą.
  • W lutym 2017 roku został laureatem konkursu Biznesmen Roku 2016 organizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową województwa kujawsko-pomorskiego. Nagroda jest uznaniem za wkład i osobiste zaangażowanie w rozwój samorządu gospodarczego Pomorza i Kujaw.
  • Posiada ponad 15 letnią praktykę doradczą w kreowaniu wartości biznesowych, zarządzania projektami i optymalizacją procesów. 

 

Szkolił, doradzał m.in. dla:


Asseco Poland, Orange, Polkomtela, SoftBlue, NMG, KZŁ, PKN Orlen, PEKAO, Santander, Bombardier, PORTA, Soprema, Polpharma, Kuehne & Nagel, Nexteer, H+H, Polska Grupa Zbrojeniowa, Energopomiar, NDI, SOT Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego, JAWAR, Budimex, Erbud, Orkla Care, Kuehne + Nagel, Instytut Lotnictwa, Victoria S.A, Fresenius Medical Care, Air Liquide Global E&C Solutions, TRUVANT EUROPE, WANZL, Mleczarnia Turek, Soprema Polska i innych.