Przemysław Grabowski

Trener
Konsultant
Ekspertka ds. komptencji cyfrowych

Wiedza i kompetencje


Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni manager jednej z głównych firmy z sektora branży IT specjalizującej się we wdrożeniach oprogramowania dla kancelarii prawniczych. Ma na swoim koncie przeprowadzenie wdrożeń i szkoleń w ponad 80 polskich kancelariach. Certyfikowany instruktor w zakresie budowania kompetencji cyfrowych. Trener aplikacji Office 365 oraz Google Workspace. Trener/mentor w projekcie „Sieć na kulturę”.

Specjalizacja


  • Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz optymalizacją procesów biznesowych  w przedsiębiorstwach.
  • Certyfikowany instruktor w zakresie budowania kompetencji cyfrowych. Trener aplikacji Office 365 oraz Google Workspace. 
  • Trener/mentor w projekcie „Sieć na kulturę”.

 

Doświadczenie i osiągnięcia


  • Doświadczenie zawodowe: ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o. 2007-2008: organizacja oraz prowadzenie szkoleń i wdrożeń dla klientów tj.: analiza potrzeb, konsultacje, przygotowanie map procesów, wdrożenia programu jurXpert do obsługi kancelarii prawnych i departamentów prawnych firm, szkolenia użytkowników końcowych. 
  • ACP IT Solutions Polska Sp. z o.o. 2009-2018: Dyrektor ds. kluczowych klientów, do którego obowiązków należało: opieka nad kluczowymi klientami spółki; nawiązywanie i budowa relacji z osobami kluczowymi biznesowo; sprzedaż oprogramowania z rodziny jurXpert; analiza potrzeb i budowanie strategii długofalowej sprzedaży oprogramowania jurXpert dla kancelarii oraz departamentów prawnych w Polsce; odpowiedzialność za cele biznesowe i ich realizację w określonym segmencie sprzedaży; konsulting potrzeb klientów i budowanie rozwiązań w skomplikowanych projektach wdrożeniowych, dotyczących indywidualnych wymagań kancelarii/departamentów; prowadzenie i nadzorowanie projektów wdrożeniowych programu jurXpert od rozpoznania tematu optymalizacji do zakończenia implementacji w kancelarii/departamencie; przygotowywanie ofert, umów oraz dokumentacji projektowej; negocjacje, analiza oraz redakcja umów sprzedażowych i serwisowych.
  • Office 365/MS Teams – organizacja i prowadzenie szkoleń dotyczących wykorzystania aplikacji MS Teams, dla trenerów, kadry pedagogicznej oraz przedsiębiorców w zakresie transformacji cyfrowej plus przygotowanie podręczników dla użytkowników aplikacji MS Teams.
  • Manager 4.0 – Analiza Potrzeb Rozwojowych w zakresie cyfryzacji, w ramach Akademia Kompetencji Menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej MMŚP w ramach projektu „MENADŻER 4.0”; szkolenia z obszaru: TRANSFORMACJA CYFROWA W ZARZĄDZANIU; OFFICE 365 – ZMIEŃ MYŚLENIE I SYSTEM PRACY – AKADEMIA APLIKACJI; MANAGER 4.0 - Zarządzanie transformacją cyfrową - Office 365; MANAGER 4.0 – ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI OFFICE 365.
  • Prowadzenie szkoleń z tematyki Google Workspace dla pracowników niższego szczebla jednej z największych europejskich firm energetycznych.
  • „Sieć na kulturę” – działania mentorskie oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników instytucji kultury, dzieci i młodzieży w szeroko pojętej tematyce związanej z technologiami informacyjno – komunikacyjnymi. Realizowane tematy szkoleń to m.in. „Dziennikarstwo online”, „Kompetencje medialne”, „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”.
  • „E-aktywni” – organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie budowania kompetencji cyfrowych m.in. w takich tematach jak „Kultura w sieci”, „Biznes w Sieci”, „Bezpieczne zachowania w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”.