Monika Guzek

Trenerka
Konsultantka 
Facylitatorka

Wiedza i kompetencje


Trenerka, konsultantka kryzysowa, facylitatorka, managerka i badaczka specjalizująca się w obszarze rozwoju międzykulturowych i międzygeneracyjnych kompetencji menedżerskich oraz budowania inkluzywnego i empatycznego miejsca pracy.

Asystentka i przyszła doktorka nauk o zarządzaniu i jakości – (w trakcie pisania doktoratu) w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Posiada dodatkowe certyfikaty i uprawnienia: Everything DISC, Global Dexterity. Konsultantki kryzysowej, Ukończyła Szkołę Trenerów Grupy SET oraz trenerów międzykulturowych European Institute for Intercultural Development. Pracuje w nurcie Komunikacji bez Przemocy.

Specjalizacja


  • Umiejętności menedżerskie – przywództwo, komunikacja menedżerska, zarządzanie i budowanie zespołu, motywowanie, zarządzanie zmianą, MBO, zarządzanie rozwojem pracowników, zarządzanie pokoleniami
  • Specjalistyczne warsztaty dla HR oraz projekty rozwojowe
  • Obszary ogólnorozwojowe - efektywność osobista, multitasking, zarządzanie sobą w czasie, asertywność, komunikacja, zarządzanie stresem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, sztuka prezentacji, zarządzanie energią, zarządzanie konfliktem
  • Diversity & Inclusion - Zarzadzanie różnorodnością w organizacji, zarządzanie i komunikacja międzykulturowa, współpraca międzypokoleniowa, trening relokacyjny, inkluzywne przywództwo, budowanie włączającego i empatycznego miejsca pracy.
  • Facylitację procesów w organizacji, zarządzanie międzynarodowymi projektami (wpływ kulturowych uwarunkowań na projekty), wdrażanie strategii DIE w organizacjach.

Doświadczenie i osiągnięcia


  • Posiada ponad 13-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami międzynarodowymi – pracowała w Polsce, Portugalii, Rumunii, Niemczech, Chinach i Indonezji a obecnie dzieli swoje życie między Polskę i Szwajcarię. 
  • Prezeska Stowarzyszenia Międzykulturowego SIETAR Polska i badaczka różnorodności w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 
  • Jest członkinią Zespołu ds. Równego Traktowania oraz Inkluzyjności na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie managerskie, które zdobywała w międzynarodowych organizacjach, Pracując jako Marketing Manager czy Project Manager odpowiadała za projekty strategiczne, marketingowe, a także za wdrażanie produktów i adaptację do wymagań rynków zagranicznych. Tworzyła programy lojalnościowe i standardy obsługi klientów z krajów EMEA, ASEAN oraz Brazylii i Argentyny.
 

Szkoliła, doradzała m.in. dla:


Żabka Polska, LOTOS Group, BNP Paribas, L’Oreal (YSL), TaskRabbit, ArcelorMittal, AXA XL, BI Polska, Capgemini, CBRE, CISCO, CITI, DNV GL, Equinix, Intive, Fresenius Medical Care, Fujitsu, Go Sport, Grenke, Intive, Kramp, Lingaro, LUG S.A., Nexteer, OVH Cloud, PZU, Seco/Warwick SA, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Urzędu Miasta Poznania, Velux i innych.