Dr Magdalena Gieras

Trenerka
Konsultantka 
MenEdżerka

Wiedza i kompetencje


Doktorat napisała w Katedrze Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji SGGW w Warszawie. Posiada także dyplom Menadżera Zasobów Ludzkich (ARG, Centrum Kształcenia Kadr Menedżerskich, Warszawa-Poznań) oraz certyfikat coacha ICC. Jest również akredytowanym konsultantem Extended Disc. Ukończyła program licencyjny w zakresie psychobiologii, uzyskując dyplomu dający uprawnienia do prowadzenia terapii w nurcie psychobiologii. Posiada certyfikat i kompetencje do pracy w charakterze konsultanta kryzysowego. 

Obecnie studiuje na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na kierunku „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych”. Studia prowadzone są zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, a także posiadają atest Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 Kursy i certyfikaty


 • POLITYKA RELACJI – Studium rozwiązywania konfliktów i pracy z relacjami w organizacjach (Instytut Psychologii Procesu, Warszawa); 
 • Akademia Psychologii Zorientowanej na Proces (Instytut Psychologii Procesu, Warszawa); 
 • Certyfikowany kurs specjalistów ds. kadr i płac z obsługą programu Symfonia (CEDOZ Akademia Prawa Pracy I Rachunkowości, Warszawa); 
 • Ocena i Feedback – nowe możliwości (Ośrodek Psychoterapeutyczno – Szkoleniowy Instytutu Psychologii Procesu Poza Centrum); 
 • Nauki ścisłe w psychologii (Ośrodek Psychoterapeutyczno – Szkoleniowy Instytutu Psychologii Procesu Poza Centrum); 
 • W zgodzie z sobą i z Klientem. Rozwój zaawansowanych umiejętności trenerskich w ramach programu „Skuteczny Trener: Kreatywność – Zmiana – Efektywność”; Poziom 3 – szkolenie zaawansowane (Grupa Trop, Warszawa) 
 • Wojownik na ścieżce serca, czyli o pracy wewnętrznej w psychoterapii (Ośrodek Psychoterapeutyczno-Szkoleniowy Instytutu Psychologii Procesu Poza Centrum); 
 • Provocatieve Coaching (Polski Instytut Coachingu Prowokatywnego, Poznań); 
 • Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference  Continuing Professional Education (Association of Certified Fraud Examiners, Warszawa); 
 • Certificate of Neuropedagogika – teoria, diagnoza, praktyka (CPE, Warszawa); 
 • Compliance i prowadzenie postepowań wyjaśniających dla Członków Zarządu oraz Compliance Officer (Global HR Lawyers Raczkowski Paruch wraz z Linia Etyki); 
 • Narzędzia diagnozy organizacji – Pogłębione szkolenie z wykorzystania teorii i praktyki Analizy Transakcyjnej w organizacjach (Grupa Spotkanie, Poznań); 
 • Akademia Analizy Transakcyjnej – certyfikat ukończenia (Grupa Spotkanie, Warszawa-Poznań); „Szkolenie AT 101” – certyfikat Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej (EATA);
 • ERGOLEAN Management: Warsztaty Kaizen – Metody skutecznego doskonalenia procesów (DPG Staworzyński); 
 • ERGOLEAN Management: Zarządzenie w kulturze LEAN – Wprowadzenie do LEAN Management; Doskonalenie działań z zakresu LEAN Management (DPG Staworzyński); MBO – analiza wskaźników – Połączenie MBO z istniejącym systemem oceny pracowniczej; 
 • MPO - wskaźniki, kaskadowanie celów; Zbadanie zgodności pomiędzy celami organizacji a celami cząstkowymi (DPG Staworzyński); 
 • MBO – przygotowanie do wdrożenia – Procedura procesu MBO; Weryfikacja wskaźników (DPG Staworzyński); 
 • Lean Thinking – wprowadzenie do Lean Manufacturing – Czym jest LM; 
 • Świadomość marnotrawstwa; Metodologie LM (TQM, TFM, TPM, SMED); 5S; 
 • Audytowanie; Budowanie kultury Kaizen; MBO; 
 • Standardy; PCDA i SDCA; 
 • Narzędzia L (AQME Konsulting)

Specjalizacja


 • Sesje AC i DC
 • Polityka personalna
 • Interim management
 • Rekrutacja i selekcja
 • potrzeby rozwojowe pracowników
 • potrzeby szkoleniowe firmy
 • Ocena organizacji i system motywacyjny
 • Systemy ocen okresowych, szkoleń, kompetencji
 • Identyfikacja najbardziej utalentowanych pracowników
 • Transfer wiedzy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Psychologia organizacji i zarządzania
 • Rozwój kapitału ludzkiego
 • Biznesowe i handlowe, obsługa klienta
 • Specjalistyczne warsztaty dla HR oraz projekty rozwojowe
 • Obszary ogólnorozwojowe – efektywność osobista, multitasking, zarządzanie sobą w czasie, asertywność, komunikacja, zarządzanie stresem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, sztuka prezentacji, zarządzanie energią, zarządzanie konfliktem
 • Cyfryzacja i digitalizacja
 • Digital mindset
 • Diversity & Inclusion

Doświadczenie i osiągnięcia


 • 21-letnie doświadczenie w pracy konsultanta, menedżera, trenera, wykładowcy akademickiego.
 • Od 2010 do 2019 pracowała jako Interim HR Director w takich firmach jak: Dot2Dot S.A., Interak, Edelmann Poland, Sol-Millennium Europe, Betomax Poland.
 • Obecnie pełni funkcję Doradcy Strategicznego Zarządu w projekcie strategicznym Rozwój Kapitału Ludzkiego w WSB Toruń/Bydgoszcz/Łódź.
 • Dyrektor merytoryczna studiów MBA na WSB w Toruniu i w Bydgoszczy.
 • Od 2007 roku jest właścicielem firmy Career & Business Consulting Center, a także twórcą harmoniarozwoju.pl w ramach której realizuje projekty jako niezależna konsultantka, trenerka, coach i asesorka.
 • Od ponad dwudziestu lat pracuje także jako wykładowca na uczelniach wyższych prowadząc zajęcia m.in. zakresu ZZL, psychologii biznesu, socjologii organizacji oraz budowania strategii personalnych, m.in. w Wyższej Szkole Bankowej.
 • Przeprowadziła dziesiątki szkoleń oraz sesji coachingowych i konsultacyjnych dla managerów średniego i wyższego szczebla. Pracowała jako coach, trener i doradca dla znanych firm na rynku polskim, w tym dla firm uznanych przedsiębiorstw krajowych oraz największych korporacji międzynarodowych, a także dla administracji państwowej.
 • W obszarze własnego rozwoju zawodowego, skupia się na działaniach umożliwiających jeszcze skuteczniejszą pomoc dedykowaną tym, którzy chcą doskonalić własne kompetencje w wybranych obszarach, a także na działaniach ukierunkowanych na efektywne wsparcie organizacji w budowaniu szeroko rozumianej polityki personalnej. Szczególnie interesuje się formami i metodami rozwijania kompetencji społeczno-psychologicznych menedżerów.
 • Posiada doświadczenie w ogólnopolskich projektach badawczych m.in. we współpracy z MB SMG/KRC, gdzie pełniła rolę eksperta ds. badań i rynku pracy w projektach: „Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce” oraz „Trendy gospodarcze a zmienność mazowieckiego rynku pracy”.
 • Publikowała w czasopismach naukowych (m. in. „Handel wewnętrzny. Marketing, rynek, przedsiębiorstwo”, „Przedsiębiorstwo i rynek”) oraz branżowych (m.in. „Personel i Zarządzanie”). Jest również autorką szeregu opracowań, programów i skryptów szkoleniowych.
 • Od wielu lat współpracuje jako konsultant i trener z uznanymi na rynku firmami szkoleniowymi zajmując się prowadzeniem audytów dla przedsiębiorstw, wynikiem czego jest m.in. przygotowanie i realizacja projektów szkoleniowych i konsultingowych, skoncentrowanych wokół rozwoju polityki personalnej, i interim management. Zajmuje się także oceną predyspozycji kandydatów dla potrzeb rekrutacji i selekcji.
 • Jest twórcą autorskich metod doboru pracowników; wielokrotnie projektowała sesje AC i DC.
 

Szkoliła, doradzała m.in. dla:


ZAMET, CREDIT AGRICOLE, IKEA, TEB AKADEMIA, PGE OBRÓT S.A., RECKITT BENCKISER, DS SMITH, RED BULL, LA RIVE, VELVET CARE, POLSKI HOLDING HOTELOWY, SOLARIS, COMPENSA, FORTATECH, LOTOS, KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH, DELIMA, STOKROTKA, LAFARGE CEMENT, KAEM, POLTENT, ZTM, UNIVEG TRADE POLAND S.A., POCZTA POLSKA, PGNIG S.A., ALPIQ ENERGY SE, CTL, J.P. MORGAN POLAND LIMITED, ATMOTERM, JADAR TECHMATIK, PROSERVICE, VEOLIA, ASMET, CARGILL, KPRM, ZUS, NFZ, KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW, WUP w Łodzi i wiele innych – w sumie ponad 170 organizacji. i wielu innym – łącznie blisko 200 organizacjom.