Trenerka | Coach | Konsultantka

Ewelina Szomborg-Gałęzowska

Szkoliła, doradzała m.in. dla:

ING Bank Śląski, Bank GBS, SKOK im. F. Stefczyka, Klima – Therm S.A., Dellner Couplers, Tehand Aber, OPGK Koszalin, Gemalto, HLT, ProContact, FancyFon, DeSmart, PPNT Gdynia, Asseco Poland, EmiTel, ERGO Hestia, PKN Orlen i innych.

Wiedza i kompetencje

 • Akredytowany Coach ACC ICF
 • Dyplomowana trenerka Szkoły Trenerów Biznesu Moderator
 • Socjolożka
 • Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
 • Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Politechnice Gdańskiej

Specjalizacja

 • Zarządzanie kompetencjami
 • Systemy ocen oraz rozmowy oceniające
 • Rekrutacja i selekcja personelu
 • Efektywne przywództwo
 • Budowanie zespołów
 • Motywowanie do pracy
 • Autoprezentacja
 • Asertywność
 • Radzenie sobie ze stresem i emocjami
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Techniki twórczego myślenia
 • Komunikacja interpersonalna
 • Inteligencja emocjonalna

Doświadczenie i osiągnięcia

 • W swojej trenerskiej karierze przeprowadziła ponad 550 dni szkoleniowych
 • Posiada dziesięcioletnie doświadczenie pracy w biznesie głównie w departamentach sprzedaży i HR. Pracowała m.in. w trzech międzynarodowych korporacjach z branży finansowej, produkcyjnej i FMCG
 • Jako akredytowana coach ACC ICF Global – przeprowadziła ponad 160 godzin coachingu indywidualnego oraz ponad 80 godzin coachingu grupowego
 • Certyfikowana przez ICF Mistrzyni Coachingu, szkoliła się także jako Caoch w Centrum Podejścia Zorientowanego na Rozwiązania, w Coach Wise oraz w Centrum CBT
 • Konsultantka HR - współtwórczyni kompetencyjnego systemu ocen pracowniczych w jednej z największych polskich instytucji finansowych.
 • Wdrożyła w firmie z branży IT projekt „Kultura udzielania feedbacku”
 • Na stałe współpracuje z menadżerami wyższego i średniego szczebla w roli coacha i konsultantki biznesowej