Tomasz Nahurny

Trener
Konsultant
Ekspert ds. Zarządzania Ryzykiem

Wiedza i kompetencje


Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, w specjalizacji Technologii Budowlanej oraz Uniwersytetu im. Vitus Beringa w Danii, w specjalizacji „Architectural technology and construction management”.

Specjalizacja


  • Umiejętności menedżerskie – przywództwo, komunikacja menedżerska, zarządzanie i budowanie zespołu, motywowanie, zarządzanie zmianą, MBO, zarządzanie rozwojem pracowników, zarządzanie pokoleniami
  • Strategie biznesowe
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Szkolenia dla branż: Inwestycje, budownictwo, infrastruktora

Doświadczenie i osiągnięcia


  • Manager projektów budowlanych z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Karierę zawodową zaczynał od stanowiska Inżyniera Rezydenta przy inwestycjach budowlanych regionu przemysłowego Greenogue w Irlandii. 
  • Dyrektor projektów dla szeregu inwestycji krajowych i infrastrukturalnych dofinansowywanych unijnie, realizowanych przez spółki PKP S.A. i PKP PLK S.A. – w tym budowy podziemnego dworca kolejowego w Krakowie, modernizacji dworców kolejowych w Opolu, Legnicy, Pszczynie, modernizacji ponad 100 km linii kolejowej dużych prędkości E65 (Warszawa – Gdańsk). 
  • W swoim portfolio posiada zrealizowane projekty o łącznej wartości ponad 2 mld. złotych.
  • Autor publikacji z zakresu Zarządzania Ryzykiem w procesie budowlanym oraz systemów Zarządzania Ryzykiem m.in. dla budowy Stadionu Narodowego.
  • Od 2007 r. równolegle z karierą Inżynierską prowadzący szkolenia z zakresu Zarządzania Projektami, Zarządzania Ryzykiem oraz narzędzi wspomagających, zarówno dla kadry spółek realizujących projekty jako Generalny Wykonawca (np. Grupa Trakcja PRKiI S.A.) jak i stojących w roli Inwestorów Zastępczych (np. Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o.).
 

Szkolił, doradzała m.in. dla:


Trakcja PRKiI (Generalne Wykonawstwo); Koltech (Nadzór Inwestorski); Berardius (Prefabrykacja elementów budowlanych), Budimex, Grupa Strabag, Erbud, NDI, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i innych.