Tomasz Cichocki


Trener | Coach | Konsultant |Specjalista ds. Innowacji

Specjalizacja

 • facylitowanie procesów strategicznych w organizacjach
 • strategicznege podejście do zarządzania pracownikami
 • opracowywanie i wdrażanie zmian kultury organizacyjnej
 • wdrażanie innowacji
 • projektowanie i wdrażanie procesów rozwojowych w organizacjach
 • zarządzanie kompetencjami
 • zarządzanie i rozwój kompetencji trenerskich

Wiedza i kompetencje


Ukończył kursy:

 • PRINCE2 Foundation
 • szkołę trenerów biznesu Grupy TROP
 • kurs coachingu The Art and Science of Coaching Erickson College International i Wszechnicy UJ
 • warsztaty dynamiki grupowej OPUS
 • szkołę facylitacji Wszechnicy UJ i Perspecto

Doświadczenie i osiągnięcia


 • Po ukończeniu studiów przez 10 lat pracował jako Project Manager i manager do spraw rozwoju w branży medialnej i telekomunikacyjnej. Prowadził złożone projekty informatyzacyjne.
 • Od 2003 pracuje jako konsultant, przede wszystkim w obszarze zmiany kultury organizacyjnej i wdrażania innowacji. Ma doświadczenia w pracy w międzynarodowej firmie doradczej.
 • Specjalizuje się w facylitowaniu procesów strategicznych w organizacjach.
 • Pracuje przede wszystkim z zarządami i kadrą managerską.
 • Uczestniczył w kilkunastu skomplikowanych projektach rozwojowych, obejmujących pogłębioną analizę potrzeb, opracowanie planów działania, aktywności wdrożeniowe i ewaluacyjne.
 • Wykładał na studiach podyplomowych, m.in. w politechnikach Łódzkiej, Gdańskiej i Wrocławskiej, Uniwersytecie Szczecińskim, Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytecie SWPS. Uczestniczył w projektach mających na celu podnoszenie kompetencji trenerskich i facylitacyjnych.
 • Łącznie przeprowadził ponad 4000 godzin szkoleń, w tym ponad 1000 godzin wyłącznie dla kadry kierowniczej.
 • Pracował m.in. dla BAYER, AbbVie, EGIS, Geberit, ORLEN SA, PZU SA, BGŻ SA, Nespresso Polska, HiPP Polska, JMP S.A. (sklepy Biedronka), JMDiF sp. z.o.o. (drogerie hebe), AXA, Libery Direct, Siemens, Veolia, Zelmer SA, BP, Shell, Olympic Casino, LOTOS, Casinos Poland, Grupy DELICPOL, WARBUD SA. Przygotowywał kick-off programów talentowych m.in. dla ATOS i BPH.