Trener | Wykładowca akademicki

Wojtek
Ożga

Ponad 32 lat doświadczenia zawodowego w różnych branżach i na różnych stanowiskach, poparte szeregiem szkoleń, stanowi jego potencjał merytoryczny.

Praktyk zarządzania projektami. Od ponad 20 lat bierze udział w różnego rodzaju projektach zarówno biznesowych z dużym zakresem i budżetem jak i małych StartUp’ach. Zdobywał doświadczenie zawodowe w takich firmach jak: PKN ORLEN (10 lat), PKO BP (5 lat), Agora i wielu innych. Duża część jego kariery zawodowej to praca w obszarze IT (Naczelnik Wydziału Informatyki, Główny Architekt Rozwiązań Informatycznych, Starszy Specjalista, Administrator baz danych, programista rozwiązań WEB). Od 2005 roku prowadzi własną firmę, której celem jest między innymi wspieranie różnych organizacji w rozwiązywaniu problemów biznesowych, modelowaniu procesów i prowadzeniu projektów.

Wiedza i kompetencje

  • Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej i uzyskał tytuł Master’s Certificate in Project Managment – The George Washington University School of Business.
  • Jest wieloletnim członkiem Project Managment Instytitute (PMI) oraz International Project Management Association (IPMA).

Specjalizacja

  • Szkolenia przygotowujące wdrożenie metodyki projektowej w organizacjach.

Doświadczenie i osiągnięcia

  • Od 2009 roku współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu, gdzie pełni funkcję opiekuna merytorycznego podyplomowych studiów Zarządzania Projektami
  • Jest wykładowcą na studiach podyplomowych: Master of Business Administration, Zarządzanie Projektami, Agile – zwinne zarządzanie projektami, Zarządzanie Produkcją, HR Manager, Zarządzanie Administracją Publiczną
  • Jest wieloletnim członkiem Project Management Institute oraz International Project Management Associaction