Piotr Dudek

Trener
Konsultant
Facylitator

Wiedza i kompetencje


Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uczestnik 3 letniego brytyjskiego programu kształcenia trenerów, którego rezultatem jest Międzynarodowy Certyfikat w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju wydany przez Thames Valley University London, Certyfikowany Konsultant Insights Discovery, Extended Disc i Ensize. Posiada certyfikat Kirkpatrick Four Levels.

Prowadzi szkolenia również szkolenia w języku angielskim.

Specjalizacja


  • Szkolenia i warsztaty grupowe z obszaru rozwoju kompetencji menedżerskich i przywódczych, tj.: zarządzanie zorientowane na rezultaty, zarządzanie sytuacyjne, przywództwo, motywowanie, zarządzanie zmianą, zarządzanie zespołem, styl coachingowy w pracy menedżera, zarządzanie konfliktem
  • Szkolenia z obszaru rozwoju kompetencji osobistej: trening dla trenerów (prowadzenie treningu, projektowanie treningu, praca konsultacyjna i analiza potrzeb szkoleniowych), typologia zachowań wg Insights Discovery, prezentacje publiczne, asertywność, wywieranie wpływu.
  • Wsparcie trenerów wewnętrznych i zewnętrznych w procesie rozwoju kompetencji (np. mentoring i superwizje indywidualne) oraz w procesie przygotowywania projektów szkoleniowych (budowanie programów i testowanie). W ostatnich 10 latach przeszkolonych ponad 1000 trenerów.

Doświadczenie i osiągnięcia


  • Trener, facylitator, konsultant zarządzania. Pracuje jako trener – konsultant od 1997 roku. 
  • Przez 6 lat był prezesem zarządu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik oraz zarządzał różnej wielkości projektami edukacyjnymi.
  • Specjalizuje się przede wszystkim w pracy z dla biznesu, dla firm głównie z sektorów: finansowego, outsourcingowego, IT, produkcyjnych i handlu wielkopowierzchniowego oraz w treningu dla trenerów (przez ponad 10 lat członek kadry szkoły trenerów SKiTZ Matrik).
 

Szkolił, doradzała m.in. dla:


Eurofins, CA Bank, Europejski Fundusz Leasingowy, PZU, Bank BPH, Bank PKO BP, mBank, Euroclear, Amway, Conarch, Rolls – Royce, Tauron, Philip Morris, Shell, Capgemini, Asseco, Nordea Operations Centre, Fabrity, AON, Fujitsu, Infosys, IAG GBS, Wirtualna Polska, Zurich, Żywiec Zdrój, Software Mind i innych.