Trener | Doradca | Strateg


Emilia Nowaczek-Kłos

Trener, doradca, strateg z 16-letnim doświadczeniem w obszarach sprzedaży i obsługi klienta. Wieloletni praktyk sprzedaży nastawiony na osiąganie ambitnych celoów i planoów organizacji.

Zwolenniczka zmiany, ktoórej przyświeca motto: „Świat jaki stworzyliśmy, jest procesem naszego myślenia. I nie można go zmienić bez zmiany naszego myślenia.” – Albert Einstein

Certyfikowany Trener Biznesu Akademii SET®.

Wiedza i kompetencje

 • Absolwentka Politechniki Białostockiej na Wydziale „Marketing i Zarządzanie” ze specjalnością „Handel zagraniczny”.
 • Kilkunastoletnie doświadczenie biznesowe zdobywała w międzynarodowej korporacji Raben Logistic, gdzie z sukcesem szkoliła oddziały Raben Litwa, Raben Łotwa oraz Raben Estonia z zakresu sprzedaży i nowych systemoów obsługi klienta wprowadzanych w grupie kapitałowej.
 • Od 2015 roku zajmuje się rekrutowaniem, szkoleniem i wdrażaniem pracownikoów do organizacji. Jest roównież odpowiedzialna za budowanie zespołoów sprzedażowych. Ponadto zajmuje się doradztwem w zakresie minimalizacji kosztoów organizacji w oparciu o wskaźniki ilościowe, wydajnościowe i sprzedażowe. Skuteczny negocjator i planista procesoów zachodzących w organizacji. Jako konsultant tworzy kompleksowe procesy rozwojowe wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie.

 • Tworzyła i była odpowiedzialna za wdrażanie standardoów obsługi klienta.

 • Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołoów.

 • W szkoleniach, ktoóre prowadzi duży nacisk kładzie na utrwalenie zdobytej wiedzy, nie tylko podczas warsztatoów, ale również po ich zakończeniu.

 • Naturalnie motywuje uczestników do kształtowania pożądanych postaw.

Specjalizacja

 • Wspoółpraca i negocjacje cenowe z operatorami logistycznymi.
 • Minimalizacja kosztoów logistycznych.
 • Rekrutacja w branży TSL.
 • Budowanie i pozyskiwanie portfela klientoów.
 • Wdrażanie i adaptacja nowego pracownika.
 • Praca z trudnym klientem i sytuacje kryzysowe.
 • Negocjacje Klient-Spedytor-Przewoźnik.
 • Obieg dokumentacji w firmie z branży TSL.
 • Cash flow Przedsiębiorstwa z branży TSL.
 • Budowanie planoów sprzedażowych.
 • Obsługa i budowanie długofalowych relacji z klientami.
 • Zarządzanie zespołem.
 • First-time Spedytor.
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji.
 • Misja, wizja, cele organizacji w branży TSL.
 • Zarządzanie zmianą w organizacji.

Doświadczenie i osiągnięcia

 • projekt wdrożenia przez działy obsługi klienta nowego systemu elektronicznego wprowadzania zleceń dla dużej międzynarodowej korporacji z branży TSL.
 • projekt i jego pełna realizacja związana z dostawami kart wyborczych do głosowania w związku z wyborami do organoów samorządowych i centralnych Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2015, 2019 ktoórego obsługę zapewniało Krajowe Biuro Wyborcze delegatur w Koninie, Bielsko-Białej, Warszawie, oraz Gdańsku dla jednej z największych drukarni akcydensowych w Europie.
 • projekt budowania zespołoów sprzedażowych dla firmy z branży TSL.
 • projekt rozwoju kompetencji zarządczych i przywoódczych dla pracownikoów firmy z branży logistycznej.
 • projekt rekrutacyjny, szkoleniowy i wdrożeniowy dla firmy będącej operatorem logistycznym