Trener | Doradca | Mentor

Przemysław
Kowalski

Ekspert w zakresie adaptacji i transferu nowoczesnych technologii do środowisk przemysłowych. Menadżer (MBA), mentor (w ramach space3ac) oraz founder (One Ingredent, SPLOT, Kanappka.pl, wdrozymy.pl), startupów. Posiada 10-letnie doświadczenie w branży przemysłowej zdobywał realizując projekty w Europie, Azji oraz Ameryce. Jeden z pionierów i głównych popularyzatorów metodologii ADMA w Polsce.

Wiedza i kompetencje

  • Absolwent MBA w zakresie zarządzania projektami, programami i portfelami
  • Mgr inż. w zakresie Inżynierii Biomedycznej

Specjalizacja

  • Zarządzanie projektami
  • Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw
  • Przemysł 4.0

Doświadczenie i osiągnięcia

  • DIH4.EU – doradztwo i szkolenia w zakresie transformacji cyfrowych, wdrożenia Przemysłu 4.0. Transfer wiedzy do JTS oraz przedsiębiorców w Polsce oraz Europie (I4MS, Chorwacka Izba Gospodarcza, Komisja Europejska), w szczególności do jednostek zarządzających Hubami Innowacji Cyfrowych (DIH) w skali europejskiej oraz innych jednostek DIH w Polsce
  • FUNDACJA PLATFORMA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI– doradztwo i szkolenia Przemysłu 4.0. Wprowadzenie do Polski metodologii oceny dojrzałości cyfrowej ADMA wraz z przeprowadzeniem szkoleń z jej wykorzystywania dla pierwszych polskich certyfikowanych audytorów
  • DORADCA/ INSTRUKTOR WEWNĘTRZNY NATIONAL INSTRUMENTS (2012-2018)– setki dni szkoleniowych oraz seminariów biznesowo-technicznych, adresowanych do różnych rodzajów interesariuszy (inżynierów, programistów, uniwersyteckiej kadry naukowo-technicznej, szkolnych kadr dydaktycznych, działaczy samorządowych i pozarządowych organizacji wspierających tematy inżynierskie)