Przemysław Kowalski

Trener
Doradca
Mentor

Wiedza i kompetencje


  • Absolwent MBA w zakresie zarządzania projektami, programami i portfelami
  • Mgr inż. w zakresie Inżynierii Biomedycznej

Specjalizacja


  • Zarządzanie projektami
  • Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw
  • Przemysł 4.0

Doświadczenie i osiągnięcia


  • DIH4.EU – doradztwo i szkolenia w zakresie transformacji cyfrowych, wdrożenia Przemysłu 4.0. Transfer wiedzy do JTS oraz przedsiębiorców w Polsce oraz Europie (I4MS, Chorwacka Izba Gospodarcza, Komisja Europejska), w szczególności do jednostek zarządzających Hubami Innowacji Cyfrowych (DIH) w skali europejskiej oraz innych jednostek DIH w Polsce.
  • FUNDACJA PLATFORMA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI – doradztwo i szkolenia Przemysłu 4.0. Wprowadzenie do Polski metodologii oceny dojrzałości cyfrowej ADMA wraz z przeprowadzeniem szkoleń z jej wykorzystywania dla pierwszych polskich certyfikowanych audytorów.
  • DORADCA/INSTRUKTOR WEWNĘTRZNY NATIONAL INSTRUMENTS (2012-2018) – setki dni szkoleniowych oraz seminariów biznesowo-technicznych, adresowanych do różnych rodzajów interesariuszy (inżynierów, programistów, uniwersyteckiej kadry naukowo-technicznej, szkolnych kadr dydaktycznych, działaczy samorządowych i pozarządowych organizacji wspierających tematy inżynierskie).
  • EKSPERT w zakresie adaptacji i transferu nowoczesnych technologii do środowisk przemysłowych. Menadżer (MBA), mentor (w ramach space3ac) oraz founder (One Ingredent, SPLOT, Kanappka.pl, wdrozymy.pl), startupów. Posiada 10-letnie doświadczenie w branży przemysłowej zdobywał realizując projekty w Europie, Azji oraz Ameryce. Jeden z pionierów i głównych popularyzatorów metodologii ADMA w Polsce.
 

Szkolił, doradzał m.in. dla:


Banku Pekao S. A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ISDI Digital Talent (w ramach projektów DIH2 oraz MOOC SHOP4CF), Olivia Business Center, Instytutu PPMI (w ramach projektu Smart Industrial Remoting), Delphi Polska, PeKaO, Xella Polska, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Motorola Polska, Orange Polska, Base Group, Polpharma Biologics, JTW, FOGE, Energoprojekt Katowice, EG Group, Creotech Instruments S. A., Woodward Poland, Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Lubelskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, PWSZ Chełm, WSK Rzeszów, Pratt & Whitney Aero Power Rzeszów, JTW, Base Group, Surfoteka Selfa PV i innych.