Projekt „Akademia samorządowa: Dostępność Plus - ZIT Lubelski”

 Tytuł projektu:

 


Projekt „Akademia samorządowa: Dostępność Plus - Pomorskie i Kujawsko-Pomorskie” o numerze: POWR.02.18.00-00-0172/20.


Cel:

 


Projekt zakłada udzielenie wsparcia Jednostkom Samorządu Terytorialnego (JST) w realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

W ramach tej inicjatywy, 52 pracowników JST z obszaru województwa lubelskiego zostaną objęci szkoleniami dotyczącymi zatrudniania osób z ograniczoną zdolnością. 

Dodatkowo, 26 uczestników przystąpi do szkoleń skierowanych dla koordynatorów dostępności.

 

Termin realizacji projektu:

 


od: 02.01.2021 r. do 30.04.2023 r.


Wartość projektu:

 


Wartość projektu: 1 169 721,60 zł