Projekt „Akademia samorządowa: Dostępność Plus - Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie”

 Tytuł projektu:

 


Projekt „Akademia samorządowa: Dostępność Plus - Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie” o numerze: POWR.02.18.00-00-0167/20.


Cel:

 


Projekt zakłada udzielenie wsparcia Jednostkom Samorządu Terytorialnego (JST) w zakresie spełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

W ramach projektu, 82 uczestników zostanie objętych szkoleniami mającymi na celu podniesienie kwalifikacji koordynatorów dostępności. 

Dodatkowo, 82 pracowników JST przystąpi do szkoleń obejmujących zagadnienia związane z zatrudnianiem osób posiadających szczególne potrzeby.

Termin realizacji projektu:

 


od: 02.01.2021 r. do 31.05.2023 r.


Wartość projektu:

 


Wartość projektu: 1 761 921,60 zł