Projekt „Akademia samorządowa: Dostępność Plus - ZIT Lubelski”

 Tytuł projektu:

 


Projekt „Akademia samorządowa: Dostępność Plus - Mazowieckie i Łódzkie” o numerze: POWR.02.18.00-00-0173/20.


Cel:

 


Projekt przewiduje udzielenie wsparcia Jednostkom Samorządu Terytorialnego (JST) w obszarze województw mazowieckiego i łódzkiego, w celu skutecznej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

W ramach przedmiotowej inicjatywy, planuje się przeszkolenie 82 uczestników w obszarze koordynacji dostępności oraz 82 pracowników JST w zakresie zatrudniania osób z ograniczonymi możliwościami.

 

 

Termin realizacji projektu:

 


od: 02.01.2021 r. do 30.04.2023 r.


Wartość projektu:

 


Wartość projektu: 1 761 921,60 zł