Projekt „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego procesy szkoleniami dla Partnerów B2B”

 Tytuł projektu:

 


Projekt „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego procesy szkoleniami dla Partnerów B2B” o numerze: UDA-POIG.08.02.00-14-279/14.


Cel:

 


Celem projektu jest wdrożenie internetowego systemu klasy B2B, który integruje procesy szkoleń dla Partnerów B2B. System ten ma umożliwić skuteczną koordynację i zarządzanie procesami szkoleniowymi dla partnerów biznesowych.

 

Termin realizacji projektu:

 


od: 01.07.2014 r. do 30.11.2015r.


Wartość projektu:

 


Wartość projektu: 453 540,00 zł


Wartość dofinansowania:

 


Wartość dofinansowania: 227 337,00 zł