nr POPC.02.04.00-00-0054/20-00

TIME MACHINE


Cel

Stworzenie usługi i treści w formacie aplikacji pt. "Time machine", która będzie odpowiedzią na potrzebę pełniejszego wykorzystania państwowego zasobu archiwalnego w postaci zdjęć historycznych miejsc/obiektów poprzez ich przyporządkowanie do ściśle określonej przestrzeni geograficznej, którą one dokumentują. Za pośrednictwem aplikacji użytkownicy będą mogli powiązać zdjęcia historyczne z lokalizacjami faktycznymi. Powiązanie to będzie się odbywać automatycznie w oparciu o dane geolokalizacyjne (GPS) urządzenia, na którym zainstalowana będzie aplikacja. W niniejszym projekcie ze względu na ograniczenia czasowe projektu zostaną udostępnione 2 obszary: Trakt Królewski w Warszawie oraz teren Getta Warszawskiego.

Dedykowana strona aplikacji TIME MACHINE znajduje się pod tym linkiem: https://szkolenia.certes.pl/timemachine/Finansowanie projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.


Zadania:

  • Przygotowanie aplikacji "Time machine"
  • Promowanie aplikacji w obrębie własnych kanałów komunikacyjnych

Efekty projektu:

Efektem realizacji projektu będzie poprawa jakości życia obywateli dzięki zapewnieniu łatwego dostępu do e-usług, które dostarczą inny niż standardowy (analogowy) sposób pozyskiwania i docierania do wiedzy. Dostarczone w projekcie usługi i treści znajdują zastosowanie w turystyce kulturowej, a udostępnienie ich w postaci aplikacji mobilnej przyczyni się do wzmocnienia e-kultury.

Aplikacja dzięki łączeniu historii i najnowszych technik przekazu zapewnia nowoczesny sposób edukowania odbiorców poprzez włączenie zwiedzającego (czy nawet przechodnia) w historię, kulturę i pokazanie możliwości, jakie daje eksplorowanie przestrzeni miejskiej. Dzięki niej użytkownicy będą mogli na bieżąco i w atrakcyjny sposób dowiedzieć się więcej o miejscach, w pobliżu których się znajdują, a które istnieją już tylko na archiwalnych zdjęciach. Efekty projektu przyczynią się do czynnego odbioru kultury.