TIME
MACHINE


Aplikacja dla miłośników historii urbanistyki.
Dostępna na urządzeniach z systemami Android lub iOS.
Umożliwia podróż w czasie!


W jaki sposób Pałac Mostowskich zmienił się w ciągu ostatnich 100 lat?

Pałac pojawia się na kartach powieści Zły, którą w 1955 roku napisał Leopold Tyrmand. W miejscu tym pracował Michał Dziarski, porucznik Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej.

Barokowo-klasycystyczny zamek królewski mieszczący się w Warszawie przy placu Zamkowym pełni dziś funkcje muzealne i reprezentacyjne.

W 1979 utworzono tam muzeum i powołano państwową instytucję kultury Zamek Królewski w Warszawie – Pomnik Historii i Kultury Narodowej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.

Aplikacja mobilna Time Machine dostępna jest bezpłatnie na platformach Android oraz iOS. Można pobrać ją w sklepach Google Play (Android) oraz AppStore (iOS).

Na ekranie głównym znajduje się menu kierujące do wszystkich modułów aplikacji:

  • Moduł mapa – pozwala na pokazanie na mapie wszystkich obiektów znajdujących się w aplikacji oraz przełączenie do trybu kamery Augumented Reality
  • Moduł miejsca – pozwala na pokazanie wszystkich zdjęć w formie listy, z możliwością filtrowania, wyszukiwania i przechodzenia do ekranu detalu fotografii
  • Ostatnio dodane – jest analogicznym modułem jak moduł Miejsca ale pokazuje listę obiektów wg. daty dodania
  • Moduł planer – pozwala na dodawanie wybranych fotografii do ulubionych, pokazywanie ich na mapie oraz wytyczanie trasy pomiędzy nimi
  • Moduł ustawienia – pozwala na zarządzanie podstawowymi ustawieniami aplikacji, pobieranie zdjęć do offline, jest też modułem informacyjnym o samej aplikacji. Na dole ekranu znajduje się pytanie czy użytkownik pozawala na wysyłanie powiadomień przez aplikację o nowych zdjęciach

Na ekranie głównym przycisk wyszukiwania uruchamia klawiaturę systemowę telefonu, co umożliwia wprowadzenie szukanej frazy. Aplikacja szuka wśród dodanych zdjęć po polach tytułu, autora i opisu zdjęcia.

Aktualnie aplikacja zawiera około 300 obiektów, które należą do dwóch kategorii: Traktu Królewskiego i Getta Warszawskiego. W przyszłości planujemy dodać kolejne lokalizacje.

Moduł miejsca
Moduł miejsca – ekran listy zdjęć. Po kliknięciu modułu “miejsca” lub “ostatnio dodane” przechodzimy do ekranu listy zdjęć. Zdjęcia domyślnie posortowane są wg odległości od użytkownika (w przypadku modułu “ostatnio dodane” według daty dodania). Na szczycie listy znajduje się belka do filtrowania wylistowanych zdjęć, która pokazuje stan filtrowania wszystkich obiektów oraz umożliwia przejście do ekranu filtrowania (po kliknięciu przycisku filtruj). Ekran przewija się w dół. Każde zdjęcie zawiera miniaturkę zdjęcia, jego tytuł, ikonkę kategorii, adres oraz odległość od użytkownika. Kliknięcie na zdjęcie powoduje przejście do ekranu detalu zdjęcia. Lista obiektów ma możliwość wyszukiwania obiektów w bazie po słowach kluczowych – wyszukiwarka szuka w tytule i opisie zdjęcia. W prawym dolnym rogu ekranu znajduje się przycisk mapy, który umożliwia przejście do Modułu mapy.
Ekran filtrowania obiektów
Umożliwia wylistowanie i posortowanie wszystkich zdjęć w bazie danych wg preferencji użytkownika. Do ekranu filtrowania przechodzi się klikając przycisk “filtruj” na ekranie listy zdjęć. Użytkownik ma wybór sortowania obiektów wg: • popularności (wg wagi nadawanej w cms przez redaktora) • nazwy (alfabetycznie po tytule zdjęcia) • wg odległości od użytkownika (z wykorzystaniem położenia GPS) Zdjęcie możemy filtrować wg: • kategorii zdjęcia zdefiniowanej w cms • wg daty zrobienia zdjęcia – na pasku filtrowania możemy zmieniać przedział lat filtrowanych zdjęć od danego roku do danego roku
Ekran detalu zdjęcia
Pozwala na dowiedzenie się więcej o wybranym zdjęciu. Na górze ekranu mamy galerię zdjęć – jej kliknięcie powoduje na przejście do fullscreenowej galerii. Pokazany jest tytuł zdjęcia, ikonka kategorii, odległość od użytkownika, adres (ulica), data zdjęcia (rok), opis zdjęcia. Ekran detalu zdjęcia pozwala także na uruchomienie funkcji dodatkowych: • przycisk Mapa – pokazuje lokalizację obiektu na mapie • Przycisk Nawiguj do miejsca – uruchamia aplikację Google Maps w trybie nawigowania do wybranego obiektu • Przycisk Zobacz zdjęcie w trybie AR (opcjonalny) – przycisk pojawia się tylko przy zdjęciach, które w CMS mają zdefiniowany tryb AR (augumented reality). Tryb otwiera widok kamery pokazujący zdjęcie na tle rzeczywistego widoku z kamery telefonu. Funkcja wymaga obecności użytkownika w miejscu zrobienia zdjęcia. • Przycisk Zobacz zdjęcie w trybie kiedyś/dziś (opcjonalny) – jeśli w cms zdefiniowane jest współczesne zdjęcie obiektu zrobione w takim samym ujęciu jak zdjęcie historyczne to za pomocą tego trybu użytkownik może pokazać obydwa zdjęcia ( jedno nad drugim) z możliwością przełączania widoku kiedyś/dziś. Taki tryb nie wymaga obecności użytkownika w miejscu zrobienia zdjęcia. • Przycisk serduszka – dodaje zdjęcie do ulubionych i umożliwia w module ulubione wyznaczenie swojej własnej trasy pomiędzy ulubionymi zdjęciami
Ekran menu bocznego
Aby ułatwić użytkownikowi dostęp do wszystkich modułów aplikacji, bez wracania do menu głównego przygotowujemy tryb menu bocznego dostępny dla użytkownika z poziomu innych ekranów aplikacji. Tryb ułatwi szybkie przełączanie pomiędzy modułami.
Moduł mapa – ekran mapy
Ekran pokazujący umiejscowienie zdjęć na mapie z możliwością filtrowania oraz przechodzenia do trybu AR. Na mapie zaznaczone są pinezki wszystkich zdjęć. Każda pinezka posiada ikonkę swojej kategorii. Dodatkowo na pinezce pokazujemy datę zrobienia zdjęcia oraz oznaczenie “AR” dla zdjęć, które posiadają tryb Augumented Reality. Na górze ekranu pokazujemy belkę filtrowania obiektów umożliwiającą zawężanie pokazywania obiektów na mapie do wybranych kategorii. Na dole ekranu pokazujemy pokazujemy podręczną belkę filtrowania zdjęć wg dat. Ekran posiada dodatkowo przyciski: • przycisk AR – służący do przechodzenia do trybu AR augumented reality – patrz moduł AR • przycisk lokalizacji – umożliwiający wycentrowanie mapy w bieżącej lokalizacji • przycisk wyboru pokładu mapy – umożliwiający wybór podkładu mapy
Ekran filtrowania obiektów na mapie
Umożliwia przefiltrowanie wszystkich zdjęć w bazie danych wg preferencji użytkownika. Do ekranu filtrowania przechodzi się klikając przycisk “filtruj” na ekranie mapy. Zdjęcia możemy filtrować wg: • kategorii zdjęcia zdefiniowanej w cms • wg daty zrobienia zdjęcia – na pasku filtrowania możemy zmieniać przedział lat filtrowanych zdjęć od danego roku do danego roku
Moduł AR (tryb Augumented Reality)
Tryb augumented reality to tryb widoku z kamery telefonu komórkowego z nałożonymi na niego zdjęciami z bazy danych w odpowiednim położeniu. Do tego trybu przechodzimy klikając na mapie przycisk AR. Aplikacja włącza wtedy tryb aparatu, a na obraz z kamery nakładane są zdjęcia z bazy danych (tylko te posiadające tryb AR) w promieniu do 1km od osoby stojącej. Oprócz miniaturki zdjęcia wyświetlamy tu Tytuł zdjęcia i odległość od użytkownika. Kliknięcie takiej miniaturki pokazuje pełne zdjęcie obiektu umieszczone na obrazie z kamery pozwalając użytkownikowi porównać widok dzisiejszy (z kamery) z widokiem historycznym.
Ekran ustawień
Ekran ustawień pełni następujące funkcje: • umożliwia pobranie wszystkich zdjęć do offline (trybu bez dostępu do internetu) • umożliwa aktualizację bazy danych zdjęć (jeśli jest nieaktualna) • pokazuje dostosowanie aplikacji do trybu WCAG 2.1 • inforumuje użytkownika o podstawowych informacjach dotyczących aplikacji (O aplikacji), o polityce prywatności i zbieraniu danych przez aplikację (Polityka Prywatności), o dostosowaniu aplikacji do WCAG 2.1 (w formie oficjalnej Deklaracji dostępności) • umożliwia wybór języka interfejsu aplikacji
Tryb "Kiedyś/Dziś" umożliwia wyświetlenie historycznego oraz aktualnego zdjęcia obok siebie, by móc dostrzec zmianę otoczenia obiektu/lokalizacji. Użytkownik może przesuwać pionową oś oddzielającą zdjęcia i tym samym powiększyć kadr wybranej fotografii.
Pomnik Adama MickiewiczaPomnik Adama Mickiewicza