Projekt „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego procesy zarządzania wiedzą w zakresie ubezpieczeń”

 Tytuł projektu:

 


Projekt „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego procesy zarządzania wiedzą w zakresie ubezpieczeń” o numerze: UDA-POIG.08.02.00-14-202/13.


Cel:

 


Projekt skupia się na wdrożeniu zaawansowanego systemu B2B, usprawniającego zarządzanie wiedzą w sektorze ubezpieczeń. Celem jest poprawa jakości usług poprzez efektywne wykorzystanie zasobów.

 

 

Termin realizacji projektu:

 


od: 01.11.2014 r. do 31.03.2014r.


Wartość projektu:

 


Wartość projektu: 889 900,00 zł


Wartość dofinansowania:

 


Wartość dofinansowania: 445 790,00 zł