Projekt „Wdrozenie internetowego systemu klasy B2B integrujacego procesy zarzadzania ocena kompetencji”

 Tytuł projektu:

 


Projekt „Wdrozenie internetowego systemu klasy B2B integrujacego procesy zarzadzania ocena kompetencji” o numerze: UDA-POIG.08.02.00-14-253/12.


Cel:

 


Projekt koncentruje się na implementacji systemu B2B do skutecznej oceny kompetencji. Głównym celem jest optymalizacja działań operacyjnych i zwiększenie efektywności oceny kompetencji pracowników.

 

Termin realizacji projektu:

 


od: 01.01.2013 r. do 31.03.2014r.


Wartość projektu:

 


Wartość projektu: 756 739,00 zł


Wartość dofinansowania:

 


Wartość dofinansowania: 379 209,50 zł