24 lipca, 2020

Ankiety – nabór wniosków w ramach poddziałania Outplacement dla Województwa Śląskiego

Prosimy o wypełnienie ankiet: ankieta dla przedsiębiorców: ankieta dla osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem: