Jakie obszary tematyczne poruszane są na szkoleniach menedżerskich?
Jakie obszary tematyczne poruszane są na szkoleniach menedżerskich?
6 grudnia, 2022
Finalizacja projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”
Finalizacja projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”
14 grudnia, 2022