Finalizacja projektu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży” - Certes Szkolenia