CERTES udzielił wsparcia prawnego w pozyskaniu funduszy unijnych na działania „Niebieskiej Linii” - Certes Szkolenia