Badanie kompetencji 360

Podejście klasyczne lub Competence Navigator

Cel badania kompetencji 360


 • Uświadomienie postrzegania przez innych ważnych w pracy kompetencji/ zachowań
 • Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy dla każdego ocenianego (luk kompetencyjnych i mocnych stron)
 • Zachęcenie do stosowania przez ocenianych zachowań zgodnych obowiązującym w firmie modelem kompetencji
 • Przygotowanie planów rozwojowych na poziomie indywidualnym i programów rozwojowych na poziomie grupowym
 • Wsparcie w rozwoju kompetencji/ zachowań przez HR i Przełożonych


Założenia badania 360


 • Ilość osób w grupie respondentów – co najmniej 3, jeśli będą mniej niż 3 osoby to grupa nie zostanie wygenerowana
 • Skala oceny – od 4 do 6 poziomów w podejściu klasycznym lub skala kontekstowa (lub inna dopasowana do potrzeb organizacji)
 • Osoba oceniająca dokonuje maksymalnie obiektywnej oceny osoby ocenianej z perspektywy własnych doświadczeń, obserwacji
 • Zwracamy uwagę na dialog – badanie ilościowe i jakościowe (komentarze wyjaśniające ocenę zachowania przez oceniającego)

Korzyści z zastosowania kompetencji skal behawioralnych na poziomach tzw. BARS (podejście klasyczne)


 • Behawioralne opisy kompetencji na każdym poziomie
 • Precyzyjne określenie zachowań oczekiwanych i niepożądanych
 • Pokazanie pracownikom standardu oczekiwań w ramach kompetencji
 • Wsparcie dla kadry menedżerskiej menedżerskiej poprzez precyzyjne opisanie zachowań pozytywnych i negatywnych
 • Pomoc w udzielaniu feedbacku pozytywnego i negatywnego

Korzyści z zastosowania modelu Competence Navigator (wg Advisio) ze Skalą KONTEKSTOWĄ TM


 • Behawioralne opisy zachowań na jednym poziomie/ prostota i jasność opisów
 • Precyzyjne określenie i koncentracja na zachowaniach pożądanych
 • Pokazanie pracownikom standardu oczekiwań w ramach kompetencji
 • Pozyskanie konkretnych informacji o stopniu dopasowania do realnych potrzeb respondentów w zakresie poszczególnych kompetencji/ zachowań
 • Pozyskanie informacji o konkretnych potrzebach respondentów w formie opisowej/ jakościowej (do wykorzystania np. w coachingu)
 • Elastyczność – szczegółowe potrzeby w zakresie kompetencji/ zachowań są każdorazowo uzupełniane przez respondentów (uwzględniają zmiany w organizacji)
 • Skala jakościowa z poziomami dot. stopnia zaspokojenia potrzeb bez negatywnych skojarzeń ze skalą liczbową (szkolną, oceniającą)
 • Pomoc w udzieleniu informacji zwrotnych/li>

Etapy działań

Dobre przygotowanie projektu wymaga realizacji kilku zadań:


 1. Zdefiniowanie kompetencji i wskaźników behawioralnych (w przypadku braku modelu) lub opis behawioralny kompetencji z modelu kompetencji firmy
 2. Określenie grup osób do oceny i oceniających - zbudowanie „drzewa respondentów”
 3. Spotkanie informacyjne/ webinar dla osób ocenianych/ oceniających i Przewodnik
 4. Komunikacja do ocenianych i oceniających o procesie oceny – list zapraszający
 5. Przygotowanie badania na platformie i wysłanie spersonalizowanych linków do Uczestników
 6. Monitoring frekwencji (regularne raporty) oraz wysyłka „przypominajek”
 7. Przygotowanie raportów indywidualnych z badania dla ocenianych osób
 8. Przygotowanie raportu zbiorczego – dla grupy, podgrup (w zależności od jednorodności ocenianych kompetencji w grupach)
 9. Informacja zwrotna dla osób ocenianych przez konsultanta zew. – rozmowa on-line lub przygotowanie HRBP/ ekspertów HR do feedbacku
 10. Spotkanie podsumowujące proces oceny dla Przełożonych/ Zleceniodawcy

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu.

 

Błąd: Brak formularza kontaktowego.