Pozyskiwanie funduszy unijnych

Kompleksowa oferta


Począwszy od analizy i dopasowania odpowiednich źródeł finansowania, przez opracowanie koncepcji projektu, przygotowanie wniosku o dofinansowanie, a skończywszy na zarządzaniu oraz rozliczaniu projektu


 • 91% skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowań
 • 105 instytucjonalnych Klientów, dla których pozyskaliśmy dotacje
 • Doświadczenie w realizacji projektów zarówno szkoleniowych, jak i inwestycyjnych
 • Nasze wynagrodzenie opieramy przede wszystkim na success fee

Dodatkowo oferujemy kompleksowe szkolenia dla Sektora Publicznego

Nowy budżet UE
na lata 2014-2020

82,5 MLD Euro

Kontakt:


Wiek osoby zainteresowanej
otrzymaniem dofinansowania
Lokalizacja projektu/inwestycji:
województwo / powiat / gmina


Czy osoba zainteresowana aktualnie prowadzi działalność gospodarczą?

Skuteczne pozyskiwanie środków unijnych na:

 • Szkolenia i rozwój

 • Doradztwo HR

 • Marketing i wsparcie sprzedaży

 • Systemy IT

 • Maszyny i urządzenia

 • Wyposażenie biura

Zapewniamy

 • Badanie potrzeb, audyt stanu obecnego, określenie luk oraz kierunku rozwoju spójnego z celami biznesowymi Klienta
 • Wyszukanie najkorzystniejszego źródła dofinansowania oraz opracowanie koncepcji projektu pozyskania środków
 • Przygotowanie i złożenie gotowej dokumentacji konkursowej wraz z koniecznymi załącznikami – analizami/studium wykonalności
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia projektu zgodnie z przepisami unijnymi oraz stały monitoring rezultatów projektu
 • Rozliczenie dotacji, przygotowanie wniosków o płatność, wykonywanie zadań związanych ze sprawozdawczością i bieżącym raportowaniem
 • Przygotowanie do kontroli unijnej oraz opracowanie strategii długofalowego wykorzystania dotacji

Projekty realizowane

Firma Certes pomogła następującym Partnerom uzyskać ponad
150 mln zł na rozwój z funduszy EFS


 • Polimex-Mostostal S.A."Nowoczesne standardy zarządzania atutem Polimex – Mostostal S.A."– projekt o wartości 3,5 mln zł (jako podwykonawca)
 • Beldom Sp. z o.o. "Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami w zakresie wymiany informacji na rynku nieruchomości" - projekt o wartości 0,7 mln zł
 • Certes Sp. z o.o. "Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego procesy zarządzania wiedzą w zakresie ubezpieczeń " - projekt o wartości 0,9 mln zł
 • Grupa KRJ Sp. z o.o. "Zielona Ochrona Biznesu"- projekt o wartości 3 mln zł
 • CJ International Raben Group Sp. z o.o. – projekt o wartości 2,6 mln zł
 • Beldom Sp. z o.o. "Stworzenie internetowego serwisu przetwarzania informacji i generowania raportów związanych z rynkiem nieruchomości wyposażonego w narzędzia diagnostyczne i publikacyjne" - projekt o wartości 768 tys. zł
 • Prosper S.A. "Rozwój kadry szansą rozwoju Prosper S.A."– projekt o wartości 1,5 mln zł
 • Waspol S.A. "Rozwój kadry szansą rozwoju Waspol S.A."– projekt o wartości 1,7 mln zł
 • Dr Zdrowie S.A. "Wykwalifikowane kadry szansą rozwoju Dr zdrowie S.A."- projekt o wartości 1,5 mln zł
 • Certes Sp. z o.o. "Wdrożenie internetowego systemu B2B do zarządzania procesami produkcji e-szkoleń " - projekt o wartości 1 mln zł
 • Kolporter Sp. z o.o "Partnerzy dla rozwoju" - projekt o wartości 3,1 mln zł
 • Projekt otwarty "Potrafię udzielać pierwszej pomocy" - projekt o wartości 1,5 mln zł
 • Heel Polska Sp z o.o. "Akademia sukcesu Heel" - projekt o wartości 1,2 mln zł
 • Sealed Air Polska Sp z o.o. "Przez szkolenia do sukcesu" - projekt o wartości 1,8 mln zł
 • Olsen Fashion Sp. z o.o. "Akademia umiejętności Olsen" - projekt o wartości 685 tys.zł
 • Urząd Miasta Giżycko "Sprawny urząd" - projekt o wartości 0,8 mln zł
 • Genexo, "Akademia Genexo" - projekt o wartości 3,5 mln zł
 • Gmina Barczewo i Gmina Stawiguda, "Sprawne samorządy Warmii i Mazur" - projekt o wartości 1,5 mln zł
 • Powiat Bielsko-Biała, "Sprawny samorząd - kompetentny urzędnik" - projekt o wartości 1,5 mln zł
 • Certes Sp. z o.o "Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego procesy zarzadzania oceną kompetencji " - projekt o wartości 0,7 mln zł
 • Gmina Łochów, "Rozwój Kadr Gminy Łochów" - projekt o wartości 1,2 mln zł
 • Powiat Ostrowski i Małkinia Górna, "Rozwój szkół powiatu ostrowskiego" - projekt o wartości 982 tys. zł
 • Certes Sp. z o.o. "Wdożenie rozwiązań CSR w firmie Certes" projekt o wartości 100 tys zł
 • Certes Sp. z o.o. "Wdrożenie internetowego systemu B2B integrującego procesy szkoleniami B2B " projekt o wartości 0,5 mln zł
 • UM Częstochowy "Profesjonalny urząd" – projekt o wartości 3,7 mln zł
 • UM Ostrów Mazowiecka "Urząd na miarę oczekiwań" - projekt o wartości 1,8 mln zł
 • Powiat Ostrowski, "Sprawny Powiat" - projekt o wartości 1,6 mln zł
 • Gmina Orzysz i Powiat Pisz, "Sprawne kadry " - projekt o wartości 1,8 mln zł
 • UMiG Siemiatycze i Powiat Siemiatycki, "Siemiatycze na drodze rozwoju" - projekt o wartości 1,8 mln zł
 • Powiat Żywiec, "Akademia Dobrego Rządzenia" - projekt o wartości 1,1 mln zł
 • Partnerstwo "Razem dla rozwoju – Liderzy z Podkarpacia " – projekt o wartości 2 mln zł
 • Partnerstwo "Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolski " – projekt o wartości 2 mln zł
 • Partnerstwo "Świętokrzyscy Liderzy Administracji - nowa jakość dla mieszkańców " – projekt o wartości 2 mln zł
 • Partnerstwo "Partnerzy dla rozwoju " – projekt o wartości 2 mln zł
 • Partnerstwo "Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju JST " – projekt o wartości 2 mln zł
 • Partnerstwo "Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług " - projekt o wartości 2 mln zł
 • Partnerstwo "Razem dla Rozwoju " - projekt o wartości 2 mln zł
 • Partnerstwo "Liderzy e-rozwoju Podkarpacia "- projekt o wartości 1mln zł
 • Podlaska Wytwórnia Wódek “Polmos” Spółka Akcyjna "Prace badawczo rozwojowe nad innowacyjną metodą produkcji nowej kategorii alkoholu z ziemniaków spożywczych z częściowym wykorzystaniem technologii stosowanej przy produkcji whisky i cognac" projekt o wartości 11 945 336,68 zł
 • Podlaska Wytwórnia Wódek “Polmos” "Program eksportowy PWW Polmos" projekt o wartości 779 312,77 zł
 • Dealdone Sp. z o.o. "ENIGMA - opracowanie prototypu narzędzia do bezpiecznego przesyłania i synchronizacji danych" projekt o wartości 2 275 728,00 zł


Firma Certes Sp. z o.o. jest ubezpieczona od OC, na kwotę 1 mln zł.


Wielkość czcionki
Tryb kontrastowy