Dofinansowanie

Dlaczego warto szukać dofinansownia?


Rozwój firmy jest napędzany rozwojem jej pracowników. Jednym z narzędzi zwiększenia kompetencji pracowników jest organizowanie im szkoleń. Niestety często z uwagi na wysokie koszty kursów nie każda firma może sobie pozwolić na skierowanie pracowników na kursy.

Wiemy, jak ważna jest edukacja i nieustanne poszerzanie kompetencji zawodowych. W szybko rozwijającym się świecie pełnym dynamicznych zmian, jedną z najbardziej znaczących kwestii dotyczących prowadzenia firmy jest zapewnienie odpowiednich szkoleń dla pracowników. Dzięki temu funkcjonowanie firmy staje się skuteczniejsze, a uczestnicy audytu wzbogaceni są o dodatkową świadomość własnych umiejętności, co wpływa na podejmowanie przez nich coraz to nowszych wyzwań.

Naszym zadaniem jest pomoc w otrzymaniu dofinansowania dla przedsiębiorstwa klienta.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?


O dodatkowe środki mogą ubiegać się zarówno małe, średnie, jak i duże firmy.

Potrafimy znaleźć najkorzystniejsze źródło zapewniające finansowanie szkoleń, ale i nie tylko, dla pracowników oraz opracować plan pozyskania funduszy.

Pomagamy w przygotowywaniu wniosków, a także kompletujemy dokumentację potrzebną, żeby otrzymać dofinansowanie.

Wciąż poszukujemy nowych rozwiązań, które jak najlepiej sprostają zapotrzebowaniom naszych klientów.

Mamy świadomość, że dofinansowanie może korzystnie odmienić sposób funkcjonowania całej firmy na konkurencyjnym branżowym rynku.

Formy dofinansowania

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

Baza usług Rozwojowych (BUR) to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem pracowników. W BUR ofertę mogą zamieścić wyłącznie firmy zweryfikowane pozytywnie pod względem jakości świadczonych usług szkoleniowych. Firmy mogą skorzystać ze szkoleń dofinansowanych w wysokości od 50% do 80% wartości kursu.

Inne formy wsparcia przedsiębiorców

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych


Pomagamy w pozyskaniu funduszy z różnych programów unijnych.

Nasze wsparcie zaczyna się od analizy i dopasowania odpowiednich źródeł finansowania, przez opracowanie koncepcji projektu, przygotowanie wniosku o dofinansowanie, a skończywszy na zarządzaniu oraz rozliczaniu projektu.

Administracja Publiczna


Wspieramy proces rozwoju zawodowego pracowników administracji publicznej.

Prowadzimy projekty kompleksowo – realizujemy działania, rozliczamy projekt, prowadzimy sprawozdawczość – głównym zadaniem naszych partnerów jest korzystanie z dofinansowania – pozostałe działania bierzemy na siebie.