Helena Trojańska czyli Sztuka Zarządzania Konfliktem

Konflikty są naturalną częścią życia zawodowego. W grupach nastawionych na osiąganie celów za pomocą różnych metod to nieuniknione. Konflikty możemy podzielić na te twórcze jak i na te, które wpływają destrukcyjnie i obniżają efektywność działań. Skąd się biorą? Różnie - zła organizacja pracy, brak informacji, niesprawiedliwy podziału zadań, rywalizacja, walka o władzę itp. Jak sobie z nimi radzić? przede wszystkim nie chować pod dywan.

CEL
SZKOLENIA


 • Podniesienie umiejętności identyfikowania konfliktów pozytywnych i destruktywnych
 • Świadome używanie technik pomocnych w rozwiązywaniu sporów
 • Umiejętność wykorzystania metody „Wygładzania ścieżki”, czyli modelowania otoczenia w celu przeciw-działania typowym konfliktom
 • Precyzyjne przedstawianie własnego punktu widzenia w sytuacjach spornych

ZAKRES WIEDZY
I UMIEJĘTNOŚCI


 • Czym jest konflikt i jakie są fazy jego powstawania
 • Jak rozróżnić konflikt pozytywny od destruktywnego
 • Jak identyfikować źródła konfliktów
 • Skąd się biorą spory
 • Zasady rozwiązywania nieporozumień
 • Jak skutecznie wdrażać strategie rozwiązywania konfliktów
 • Sposoby doprowadzania do końca rozpoznanych konfliktów
 • Jak modelować otoczenie w celu zmniejszenia konfliktów destruktywnych

GŁÓWNE ZAGADNIENIA PROGRAMOWE


1. Helena Trojańska, czyli psychologia konfliktów. Geneza powstawania konfliktów, identyfikacja konfliktów pozytywnych i destrukcyjnych na przykładach z życia codziennego i zawodowego. Opracowanie mini check listy identyfikacji potencjalnych sytuacji trudnych.

 • Czynniki charakterystyczne dla grupy, w której pracujemy - kliki, presja grupowa, stereotypy
 • Czynniki wynikające z relacji – wzory komunikacji, łamanie zasad, na których oparta jest relacja, czynniki związane z różnicami indywidualnymi
 • Zderzenie osobowości, różnice wiekowe, rodzajowe
 • Co daje konflikt? Konflikt ,,dobry” i ,,zły”. Konflikt w kulturze popularnej a język konfliktu
 • Dostrzeganie szans w środowisku konfliktu
 • Błędy w zarządzaniu konfliktem

  ✓ eskalacja zaangażowania

  ✓ mityczność ograniczonego tortu

  ✓ zakotwiczenie

  ✓ dostępność informacji

  ✓ nadmierna pewność swego

2. Strategie rozwiązywania konfliktów wg K. Thomas’a Kilmanan.

 • Rywalizacja – „Jeśli nie wygram, to stracę. Muszę działać!”
 • Współpraca - „Istnieje rozwiązanie najlepsze dla obydwu stron. Poszukajmy go!”
 • Kompromis – „Dogadajmy się. Coś zyskamy, coś stracimy…”
 • Unikanie – „Sprawy sporne odłóżmy to na później…”
 • Dostosowanie się – „Niech będzie jak Ty chcesz. Spokój jest najważniejszy...”
 • Style rozwiązywania konfliktów: test Thomas’a-Kilmann’a
 • Test: Autodiagnoza stylu rozwiązywania konfliktów
 • Jak radzisz sobie w sytuacjach konfliktowych?

3. Komunikowanie się w konflikcie – dynamika, metody doprowadzania do zmiany, zniekształcenia komunikacji, rozwiązywanie sporu, obrona przed manipulacjami w rozwiązywaniu konfliktów. Identyfikacja i przełamywanie barier w sprawnym komunikowaniu się. Oszukiwanie ukrytych znaczeń - „góra lodowa” konfliktu. Docieranie do potrzeb różnych grup interesu. Trzy wiodące rodzaje potrzeb - tzw. trójkąt satysfakcji. Wprowadzenie do technik zwiększających rzeczowość w komunikacji i zwiększających kontrolę nad rozmową. Techniki interaktywnego słuchania: w tym parafraza, klaryfikacja, podsumowywanie. Sukces i porażka w rozwiązywaniu konfliktu. Przyczyny oporu. Techniki przełamywania oporu.

4. Metody zarządzania konfliktem w zespole - scenariusze rozwiązywania konfliktu

 • Analiza przyczyn - skąd biorą się problemy w relacjach w zespole, pomiędzy zespołami, pomiędzy menedżerem a kierowanym przez niego zespołem
 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w zespole (opór, niechęć, konflikt, agresja, brak kreatywności, bierność)
 • Zarządzanie emocjami zespołu w konflikcie
 • Twórcze podejście do konfliktu czyli poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań:

  ✓ 5 WHY

  ✓ Rout Cause Analysis - RCA

  ✓ metoda 6 pytań

  ✓ metoda 6 kapeluszy De Bono

  ✓ metoda Metaplanu

Termin: 22-23 lutego 2018


Miejsce:


Warszawa

Czas trwania:


2 dni

 

Cena:


1300 zł netto

Nr konta: 92 1160 2202 0000 0000 9493 5861 prowadzony przez Bank Millenium S.A.

Cena szkolenia zawiera:


- szkolenie w kameralnej grupie max 12 osób
- materiały szkoleniowe
- lunch, przerwy kawowe


Jesteś zainteresowany?
OSOBA DO KONTAKTU


Agnieszka Jabłońska-Wójcik
Business Development Manager

e-mail: agnieszka.jablonska-wojcik@certes.pl
tel.: 694 407 759


  Tytuł / zakres tematyczny szkolenia:*


  Dane osoby kontaktowej

  Imię i nazwisko
  E-mail
  Telefon
  Miasto  Pola niobowiązkowe / Preferowana forma kontaktu

  Rodzaj kontaktu

  Dzień kontaktu  Polityka prywatności:

  - na adres email otrzymasz jedynie informacje związane ze szkoleniem
  - twoje dane nie będą udostępniane osobom trzecim
  - w każdej chwili możesz usunąć bądź zmodyfikować swoje dane
  - firma Certes zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich otrzymanych informacji traktując je jako poufne


  RESUME TRENERA
  Magdalena Trus-Urbańska


  Szkoli głównie z zakresu kompetencji managerskich, wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe. Ponadto prowadzi szkolenia z zakresu negocjacji, obsługi klienta, komunikacji i stosunków interpersonalnych, zarządzania czasem, efektywności osobistej, zarządzania zmianą oraz kryzysem, twórczego rozwiązywania problemów, budowy zespołów oraz zarządzania nimi, a także radzenia sobie ze stresem. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego.

  Psycholog, specjalista PR i komunikacji w biznesie, trener z 15 letnim doświadczeniem, wykładowca współpracujący Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Europejskiej Akademii Dyplomacji.

  Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc wykłady z zakresu komunikacji i stosunków interpersonalnych w Ośrodku Szkoleniowym Akademii Morskiej w Gdyni, będąc negocjatorem w instytucji publicznej oraz na stanowisku Dyrektora Komunikacyjnego w Agencji Ambermedia Ltd, gdzie odpowiedzialna była za budowanie wizerunku firm, zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz komunikację wewnętrzną. Tworzyła programy szkoleniowe dla Klientów Agencji. Prowadziła szkolenia dla branż: energetycznej, finansowej, odzieżowej, budowlanej oraz farmaceutycznej. W swojej pracy trenerskiej wykorzystuje autorskie programy i narzędzia, kierując się zasadą, że zasoby osobiste należy wzmacniać, a ograniczenia traktować jako drogowskaz do zmian. Szkoliła m.in.: Polimex Mostostal, Roche Diagnostic, Igus, SKOK, Prosper, Genexo, Sealed Air, PM Sport, Polomarket, Superphram, Grupa Waspol, Dr Zdrowie, Urząd Miasta Warszawa, Urząd Miasta Częstochowa, GPEC, Nestle, Diverse, ENERGA Opec, Genexo, Kolporter, Pandora, Whirpool, Glenmark, Superpharm, Grupa Strabag, Grupa Orlen, Prudential, PGNiG, Lasy Państwowe, Whirpool, Pandora, Glencore, Ouality i wiele urzędów.

  Magdalena Trus-Urbańska - Resume