ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM


Zarządzanie zespołem w branży TSL jest kluczowe dla sukcesu firmy, ponieważ to pracownicy są najważniejszym aktywem przedsiębiorstwa. Skuteczne zarządzanie zespołem pozwala na zwiększenie wydajności pracy, poprawę jakości usług oraz utrzymanie dobrych relacji między pracownikami a pracodawcą.

Poniżej przedstawiamy kilka ważnych aspektów zarządzania zespołem w branży TSL:

 1. Rekrutacja i selekcja pracowników - proces rekrutacji powinien być starannie przemyślany i zgodny z potrzebami firmy. W branży TSL szczególnie ważne jest, aby zatrudniać osoby z doświadczeniem w transporcie, logistyce i spedycji oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
 2. Szkolenia i rozwój pracowników - są kluczowe dla ich rozwoju oraz utrzymania ich motywacji. W branży TSL niezbędna jest ciągła edukacja pracowników, aby byli na bieżąco z nowymi technologiami, przepisami i trendami w branży.
 3. Motywacja pracowników - jest kluczowa dla ich zaangażowania i wysokiej wydajności. W branży TSL ważne jest, aby stawiać realistyczne cele i nagradzać osiągnięcia, a także stworzyć przyjazną atmosferę pracy i dbać o dobre relacje między pracownikami.
 4. Komunikacja - skuteczna komunikacja w zespole jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu. W branży TSL ważne jest, aby komunikować się z pracownikami w sposób jasny i zrozumiały, szczególnie w przypadku złożonych zagadnień dotyczących transportu i logistyki.
 5. Monitorowanie wyników - regularne monitorowanie wyników pracy zespołu pozwala na identyfikację problemów i szybkie reagowanie na nie. W branży TSL szczególnie ważne jest, aby monitorować efektywność procesów logistycznych, takich jak terminowość dostaw czy jakość obsługi klientów.

Chcesz wiedzieć więcej? Wyślij wiadomość,
a skontaktujemy się z Tobą!
  ZARZĄZANIE ZESPOŁEM - NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA


  Skuteczne zarządzanie zespołem w branży TSL wymaga uwzględnienia specyfiki tej branży oraz dbałości o dobre relacje z pracownikami oraz ciągłe doskonalenie umiejętności i wiedzy.

   

  Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w pracy

  Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników nie tylko w wiedzę z zakresu BHP i PPOŻ, ale także w świadomość jak ujednolicone działania wpływają na efektywność, ale także atmosferę w miejscu pracy.

   

  Budowanie zaangażowania na temat bezpieczeństwa w pracy

  Program szkolenia obejmuje wiedzę i praktyczne narzędzia z zakresu Bezpieczeństwa Behawioralnego/BBS i Metodyki Bezpiecznych Zachowań/MBZ. Celem szkolenie jest podniesienie świadomości po co i dlaczego warto być bezpiecznym w pracy.

   

  Skuteczny kierownik oddziału – zarządzanie zespołem w branży TSL

  Program szkolenia obejmuje wiedzę i praktyczne narzędzia z zakresu Bezpieczeństwa Behawioralnego/BBS i Metodyki Bezpiecznych Zachowań/MBZ. Celem szkolenie jest podniesienie świadomości po co i dlaczego warto być bezpiecznym w pracy.

   

  Zarządzanie zespołem dla mistrzów i brygadzistów –– metodologia TWI

  Moduł prowadzony jest wyłącznie metodą warsztatową wg metodyki TWI stosowanej
  w Lean Management, bezpośrednio angażującą uczestników szkolenia w przewidziane programem symulacje sytuacji zawodowych. Celem szkolenie jest budowanie autorytetu lidera, rozwinięcie umiejętności przywódczych niezbędnych w zarządzaniu zespołem
  lub wdrażaniu zmiany funkcjonowania zespołu.

   

  Agile management, współpraca i komunikacja w zespołach adaptacyjnych

  Celem szkolenia jest rozwijanie kluczowych umiejętności niezbędnych do sprawnego prowadzenia projektów we wszystkich jego etapach ze szczególnym uwzględnieniem najlepszych praktyk i technik zarządzania portfelem, programem i projektem zapewniając usystematyzowanie wiedzy i przygotowanie się do stworzenia własnej metodyki zarządzania złożonymi przedsięwzięciami w organizacji ukierunkowanej na zebranie doświadczeń.

   

  Budowanie efektywnych zespołów w praktyce

  Celem jest nauczenie osób zarządzających zespołami, skutecznej współpracy i komunikacji w zespole. Uczestnicy, którzy mają wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, będą mieli możliwość rozwijania tych umiejętności i zapoznania się z koncepcją Ról Zespołowych. Cel osiągniemy poprzez ćwiczenia i ustalenie sposobów zarządzania dla Każdej z Roli, jaką przyjmują pracownicy w zespole. W trakcie warsztatu rozegrane zostaną dwie gry symulacyjne: „Zmiany w przedsiębiorstwie” oraz „Traktat pokojowy”. 

   

  Przywództwo sytuacyjne i zadania przywódcze w praktyce

  Szkolenie da uczestnikom kompendium praktycznej wiedzy na temat efektywnego przewodzenia. Uczestnicy będą potrafili lepiej pobudzać swoich pracowników w kierunku wykonywania zlecanych zadań. Kursancie zobaczą, jak motywować pracowników
  za pomocą pozafinansowych motywatorów. Menadżer po szkoleniu będzie potrafił efektywnie wydawać polecenia, motywować pracowników, udzielać informację zwrotną.

  NASI EKSPERCI  Karol Helowicz


  Emilia Nowaczek-Kłos


  Daniel Wąsik


  Marta Wysocka-Frączek


  VIDEOCASTY  Najnowszy przegląd szkoleń dedykowanych dla branży TSL przygotowaliśmy w oparciu o doświadczenia, benchmarki, dobre praktyki i rozwiązania wdrażane przez Klientów CERTES. Tworząc materiały dla szkoleń TSL korzystaliśmy z programów rozwojowych oraz wyspecjalizowanych narzędzi diagnostycznych, a także prześledziliśmy najnowsze raporty i uwzględniliśmy ogólnoświatowe trendy.


  POZNAJ OPINIE NASZYCH KLIENTÓW