Szkolenia IPMA — zarządzanie projektami

KURS OTWARTY - ONLINE

Zdobądź Certyfikat Zarządzania Projektami IPMA w Akredytowanej Jednostce Szkoleniowej CERTES


International Project Management Association jest międzynarodową organizacją non-profit zrzeszającą stowarzyszenia narodowe z dziedziny zarządzania projektami w 57 krajach na całym świecie. IPMA® odgrywa wiodącą rolę w rozwoju i promocji zawodu kierownika projektów, wyznacza standardy i wytyczne dla pracy wielu ekspertów zarządzania projektami.

 • IPMA realizuje czteropoziomowy system certyfikacji – system oceny oraz potwierdzenia kompetencji, wiedzy i umiejętności kierownika projektu. Certyfikaty IPMA® uzyskało ponad 150.000 osób na całym świecie.
 • W oparciu o standardy IPMA®, jako Akredytowana Jednostka Szkoleniowa prowadzimy szkolenia przygotowujące do certyfikacji IPMA Level D i Level C
 • Certyfikacja IPMA® obejmuje dwa obszary: wiedzę i umiejętności w zakresie kompetencji technicznych, behawioralnych i kontekstowych. Kilkudniowy kurs obejmuje przygotowanie uczestników kursu do egzaminu na jeden z poziomów C lub D. Metody szkoleniowe obejmują zarówno elementy wykładu (wiedza) jak i warsztatów (umiejętności).

LICZBA DNI SZKOLENIOWYCH I ZJAZDÓW:

 • 5 x 2 dni, przy czym: WSTĘPNA PROPOZYCJA REALIZACJI, MOŻLIWA DO MODYFIKACJI PO ROZMOWIE Z DANĄ GRUPĄ:
  • w przypadku kursu/modułów realizowanych on-line, jeden dzień szkoleniowy obejmuje dwie sesje webinarowe z trenerem po 1,5h każda, zestaw ćwiczeń realizowanych jako praca domowa oraz zestaw pytań testowych do danego materiału
  • w przypadku kursu/modułów realizowanych stacjonarnie szkolenie realizowane jest w formule mini wykładu, ćwiczeń indywidualnych i zespołowych oraz sesji powtórki dotychczas przerobionego materiału.
 • egzamin certyfikacyjny
 • SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMÓW CLICK MEETING, ZOOM – OPŁATA LICENCYJNA PO STRONIE CERTES

MODUŁY

Analiza kompetencji i potrzeb szkoleniowych
jaką proponujemy1
Wywiady z HR i bezpośrednimi menedżerami
2
Wywiady z wybranymi Uczestnikami
3
Diagnoza aktualnego stanu kompetencji menedżerów w  formie ankiet, wywiadów, testów kompetencji, testów wiedzy. Zidentyfikowanie luk kompetencyjnych
4
Arkusz pożądanych zachowań (wskaźniki behawioralne)
5
Zadanie domowe przed szkoleniem
6
Zaproponowanie ścieżek rozwoju IPMA Level C lub IPMA Level D

Procesowe podejście do zarządzania projektami


1
Wprowadzenie do zarządzania projektami
- Rola i zadania IPMA. Historia zarządzania projektami
- Pojęcie projektu, programu
- Mapa zarządzania projektami
2
Cele projektu
- Pojęcie celów w projekcie
- Rodzaje celów
- Hierarchizacja celów
- Zasady definiowania celów (SMART)
3
Cykl życia projektu – model fazowy
4
Struktura podziału prac
- Pojęcie WBS i jego znaczenie w planowaniu projektu
- Macierz ról i obowiązków
- Zasady tworzenia WBS

PREWORK

Opisz w jaki sposób definiujesz cele projektu, który zamierzasz zrealizować oraz w jakich krokach zamierzasz je osiągnąć

SZKOLENIE

Procesowe podejście do zarządzania projektem

 

FOLLOW UP

Indywidualny Plan Działań, ankiety poszkoleniowe, testy wiedzy
 

Planowanie projektów


1
Metody planowania sieciowego
- Zasady budowy diagramów sieciowych
- Bufory całkowite i swobodne
- Ścieżka krytyczna
2
Harmonogram projektu
- Zasady budowy
- Wykres Gantta
- Wykorzystanie harmonogramu w zarządzaniu projektami
3
Zasoby w projekcie
- Znaczenie i rodzaje zasobów w projekcie
- Zasoby a zadania – równoważenie obciążenia (ćwiczenia)

PREWORK

Opisz jeden wybrany projekt koncentrując się na jego planie rzeczowym, dokonaj samooceny, które z zadań nie zostały zrealizowane zgodnie z planem i zastanów się, które z elementów planu wpłynęły na błędy w ich realizacji

SZKOLENIE

Planowanie projektu

FOLLOW UP

Indywidualny Plan Działań, ankiety poszkoleniowe, testy wiedzy

POSTWORK

Masz krótki, kilkudniowy projekt do realizacji, spróbuj go zaplanować przy założeniu że dysponujesz mniejszą niż w rzeczywistości liczbą pracowników. Użyj znanych Tobie metod planowania

Zarządzanie zespołem projektowym


1
Budowanie i zarządzanie zespołem projektowym
- Rola kierownika i innych członków zespołu
- Kryteria doboru członków zespołu projektowego
- Motywacja członków zespołu projektowego
- Zarządzanie konfliktem w zespole
- Prowadzenie prezentacji i spotkań z zespołem
2
Komunikacja w zespole projektowym
- Skuteczne narzędzia komunikacyjne
- Sztuka budowania czytelnych komunikatów
- Budowanie pozytywnych relacji w zespole
- Asertywność w pracy kierownika zespołu
- Techniki argumentacji idei i pomysłów

PREWORK

Opisz w punktach swój standardowy dzień pracy.
Czym kierujesz się przy delegowaniu zadań pracowników?

SZKOLENIE

Zarządzanie zespołem projektowym

FOLLOW UP

Indywidualny Plan Działań, ankiety poszkoleniowe, testy wiedzy

POSTWORK

Zdefiniuj 3 zadania projektowe określając ich efekty. Zdefiniuj cele zleconych zadań. Zaplanuj i przeprowadź rozmowę oceniającą wykonanie zadań.

Budżetowanie i analiza
kosztów w projekcie


1
Koszty w projekcie
- Histogram kosztów
- Krzywa kosztów całkowitych i skumulowanych
2
Analiza kosztów w projekcie. Metoda EV
- Finansowanie projektu
- Ocena wyników realizacji projektu
- Metoda EV jako podstawa mierzenia postępów w projekcie
- Analiza trendu kamieni milowych
3
Aspekty finansowe w projektach
- Rachunkowość przedsiębiorstwa
- Elementy analizy opłacalności projektów
- Controlling projektów vs. controlling działalności operacyjnej

PREWORK

Opisz w jaki sposób realizujesz aktualnie funkcję kontrolną w projekcie
Co, w jaki sposób i jak często monitorujesz i czemu to wg Ciebie służy oraz komu te informacje przekazujesz

SZKOLENIE

Budżetowanie i analiza kosztów w projekcie

FOLLOW UP

Indywidualny Plan Działań, ankiety poszkoleniowe, testy wiedzy

POSTWORK

Pozyskaj informacje zwrotne od wykonawców zadań w Twoim projekcie i opracuj szacunek budżetu i harmonogramu wg metody EVA

Zarządzanie ryzykiem,
dokumentacją i roszczeniami


1
Zarządzanie ryzykiem
- Pojęcie ryzyka
- Klasyfikacja ryzyka
- Metody oceny ryzyka w projekcie
- Strategie zarządzania ryzykiem
2
Zarządzanie roszczeniami
- Pojęcie zarządzania roszczeniami w projekcie
- Zasady i metody zarządzania roszczeniami
- Aspekty prawne w zarządzaniu projektami
3
Zarządzanie dokumentacją
- Dokumentacja w projekcie
- Raportowanie i monitoring projektu
- Zarządzanie zmianą i jej dokumentowanie
4
Zarządzanie jakością
5
Przygotowanie do egzaminu. Ćwiczenia.

PREWORK

Opisz w jaki sposób rozumiesz proces zarządzania ryzykiem i w jaki sposób go prowadzisz (opisz 2-3 sytuacje, które kwalifikują się do zarządzania ryzykiem)

SZKOLENIE

Zarządzanie ryzykiem, dokumentacją i roszczeniami

FOLLOW UP

Indywidualny Plan Działań, ankiety poszkoleniowe, testy wiedzy

POSTWORK

Przygotuj i zaprezentuj analizy ryzyk w swoich aktualnych projektach wg wytycznych, które poznałeś w projekcie

Przygotowanie do egzaminu


1
Przygotowanie do egzaminu próbnego
2
Przeprowadzenie egzaminu próbnego
3
Dostosowanie metod i technik zarządzania projektem do wymogów organizacji
4
Podsumowanie kursu
Po każdym module otrzymujesz partię materiału oraz zagadnienia do przygotowania i opracowania
Podczas egzaminu próbnego próbujesz odpowiedzieć na pytania i rozwiązać zadania stworzone w ten sam sposób jak na realny egzamin. Masz połowę pytań, ale też połowę czasu przewidzianego na właściwy egzamin

Wspólnie omawiamy wyniki. Wypełniasz arkusz samooceny, który wskaże Ci, które kompetencje musisz wzmocnić do egzaminu
Certes organizuje egzamin dla Klientów w wybranym terminie i miejscu. Sam egzamin jest prowadzony pod nadzorem Przedstawiciela IPMA Polska

Formularz zgłoszeniowy


  Dane uczestnika

  Imię i nazwisko
  E-mail
  Telefon

  Pola niobowiązkowe / Dane do faktury

  Nazwa firmy
  Adres siedziby
  NIP


  Polityka prywatności:

  - na adres email otrzymasz jedynie informacje związane ze szkoleniem
  - twoje dane nie będą udostępniane osobom trzecim
  - w każdej chwili możesz usunąć bądź zmodyfikować swoje dane
  - firma Certes zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich otrzymanych informacji traktując je jako poufne

  Liczba dni szkoleniowych i zjazdów

  5 x 2 dni, przy czym: WSTĘPNA PROPOZYCJA REALIZACJI, MOŻLIWA DO MODYFIKACJI PO ROZMOWIE Z DANĄ GRUPĄ:

  • w przypadku kursu/modułów realizowanych on-line, jeden dzień szkoleniowy obejmuje dwie sesje webinarowe z trenerem po 1,5h każda, zestaw ćwiczeń realizowanych jako praca domowa oraz zestaw pytań testowych do danego materiału

  • w przypadku kursu/modułów realizowanych stacjonarnie szkolenie realizowane jest w formule mini wykładu, ćwiczeń indywidualnych i zespołowych oraz sesji powtórki dotychczas przerobionego materiału.  • TERMINY REALIZACJI KURSU:

  • 19 – 20.10.2021 r. - Procesowe podejście do zarządzania projektami.
  • 03 – 04.11.2021 r. - Planowanie projektów.
  • 17 – 18.11.2021 r. - Zarządzanie jakością, ryzykiem, dokumentacją i roszczeniami.
  • 01 – 02.12.2021 r. - Zarządzanie zespołem projektowym.
  • 13 – 14.12.2021 r. - Budżetowanie i analiza kosztów w projekcie.
  • Grudzień 2021 r. - Egzamin certyfikujący.
  • MIEJSCE REALIZACJI KURSU:

   Siedziba CERTES Sp. z o.o. ul. Hafciarska 11, 04 - 704 Warszawa (JEŻELI BĘDZIE MOŻLIWE KONTYNUOWANIE KURSU W WERSJI STACJONARNEJ)


   KOSZT KURSU:

   1 OPCJA: CENA JEDNOSTKOWA: 4500 PLN netto + 1000 PLN egzamin

   2 OPCJA: druga i kolejna osoba z firmy 5% zniżki od ceny kurs (nie wliczamy ceny za egzamin)

   Nr konta: 92 1160 2202 0000 0000 9493 5861 prowadzony przez Bank Millenium S.A.