Badanie kompetencji metodą 360 stopni

Lider 4.0 - PRZYWÓDCA W CYFROWYCH CZASACH
Badanie z wykorzystaniem oceny 360 stopni
Macierz kompetencji wg Birgit Oberer i Alpetkin Erkollar z Sakarya University


W czasach czwartej rewolucji przemysłowej mamy do czynienia z coraz bardziej konkurencyjnym środowiskiem biznesowym, co wymaga rozszerzenia palety kompetencji i wyposażenia lidera w nowe narzędzia.
„Wielowymiarowość” lidera nie objawia się tylko w sferze motywowania kadry, ale także wskazywania wizji przyszłości i kreślenia kierunku technologicznych zmian.
Badane kompetencje z obszaru CONCERN FOR PEOPLE:
 • Budowanie zespołu
 • Budowanie zaufania
 • Budowanie relacji
 • Budowanie odpowiedzialności

Badane kompetencje z obszaru CONCERN FOR INNOVATION AND TECHNOLOGY:
 • Orientacja na cele
 • Tworzenie wizji i strategii
 • Orientacja na zmianę/zwinność
 • Innowacyjność

Zobacz pełny opis badania

Lider 4.0 - PRZYWÓDCA W CYFROWYCH CZASACH
Badanie z wykorzystaniem oceny 360 stopni
Macierz kompetencji wg Birgit Oberer i Alpetkin Erkollar z Sakarya University


W czasach czwartej rewolucji przemysłowej mamy do czynienia z coraz bardziej konkurencyjnym środowiskiem biznesowym, co wymaga rozszerzenia palety kompetencji i wyposażenia lidera w nowe narzędzia.
„Wielowymiarowość” lidera nie objawia się tylko w sferze motywowania kadry, ale także wskazywania wizji przyszłości i kreślenia kierunku technologicznych zmian.
Badane kompetencje z obszaru CONCERN FOR PEOPLE:
 • Budowanie zespołu
 • Budowanie zaufania
 • Budowanie relacji
 • Budowanie odpowiedzialności

Badane kompetencje z obszaru CONCERN FOR INNOVATION AND TECHNOLOGY:
 • Orientacja na cele
 • Tworzenie wizji i strategii
 • Orientacja na zmianę/zwinność
 • Innowacyjność

Zobacz pełny opis badania

BADANIE KOMPETENCJI z wykorzystaniem oceny 360 stopni HIPO
TALENT FINDER BASED ON LEARNING AGILITY
Diagnoza High Potentials w oparciu o koncepcję Learning Agility wg Lombardo i Echinger


Zestaw diagnozowanych kompetencji w diagnozie talentów z wykorzystaniem wielostronnej oceny 360 stopni:

 • Uczenie się z doświadczenia
 • Okazywanie zaufania
 • Rozwijanie samoświadomości
 • Radzenie sobie z niejednoznacznością
 • Krytyczne myślenie
 • Stawianie sobie i osiąganie celów
 • Elastyczne podchodzenie do zmian

Zobacz pełny opis badania

BADANIE KOMPETENCJI z wykorzystaniem oceny 360 stopni HIPO
TALENT FINDER BASED ON LEARNING AGILITY
Diagnoza High Potentials w oparciu o koncepcję Learning Agility wg Lombardo i Echinger


Zestaw diagnozowanych kompetencji w diagnozie talentów z wykorzystaniem wielostronnej oceny 360 stopni:

 • Uczenie się z doświadczenia
 • Okazywanie zaufania
 • Rozwijanie samoświadomości
 • Radzenie sobie z niejednoznacznością
 • Krytyczne myślenie
 • Stawianie sobie i osiąganie celów
 • Elastyczne podchodzenie do zmian

Zobacz pełny opis badania

Badanie kompetencji HRBP metodą 360 stopni wg Josha Bersina


5 poziomów rodzin kompetencji

 • Umiejętności w zakresie technicznych problemów HR
 • Umiejętności konsultacyjne, bycie uważnym słuchaczem i rozwiązywanie problemów
 • Wiedza nt. budowania ekspertyzy w zakresie branży, w jakiej działa dana firma, samej firmy i środowiska biznesu
 • Rozumienie narzędzi i technologii z jakiej korzysta HR 
 • Zrozumienie i doświadczenie w zakresie przywództwa

Zobacz pełny opis badania

Badanie kompetencji HRBP metodą 360 stopni wg Josha Bersina


5 poziomów rodzin kompetencji

 • umiejętności w zakresie technicznych problemów HR
 • umiejętności konsultacyjne, bycie uważnym słuchaczem i rozwiązywanie problemów.
 • budowania ekspertyzy w zakresie branży, w jakiej działa dana firma, samej firmy i środowiska biznesu w ogóle.
 • rozumienie narzędzi i technologii z jakiej korzysta HR 
 • zrozumienie i doświadczenie przywództw

Zobacz pełny opis badania