Zobacz próbkę szkolenia online / webinaru

Zarządzanie zespołem zdalnym


Tematy szkolenia:


  • Rafał Szczepanik – Zarządzanie zespołem zdalnym – delegowanie zadań
  • Łukasz Wieczorek – Rola empatii w zdalnym zarządzaniu
  • Lidia Czarkowska – Radzenie sobie ze stresem i emocjami
  • Agnieszka Sowińska – Wróbel – Udzielanie feedbacku
  • Ewelina Szomborg – Zdalne prowadzenie spotkań/zebrań
  • Paweł Pietras - Narzędzia wspierające zdalne zebrania i pracę zespołową
  • Adam Górecki – Przywództwo na odległość. Postawa menedżera