PRAWO W TSL


Kwestie prawne w branży TSL są bardzo istotne ze względu na regulacje i wymogi prawne, które dotyczą transportu, spedycji i logistyki. Brak przestrzegania przepisów może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak sankcje finansowe, kary administracyjne, a nawet utrata licencji na wykonywanie działalności gospodarczej.

Istotnymi kwestiami prawno-organizacyjnymi w branży TSL są:

 1. Licencjonowanie - firmy TSL muszą posiadać odpowiednie licencje i certyfikaty, które uprawniają do wykonywania określonych usług transportowych i logistycznych.
 2. Prawo pracy - branża TSL zatrudnia wiele osób, a przepisy prawne regulujące kwestie związane z pracownikami są szczególnie istotne. Chodzi tu m.in. o przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, zasad BHP czy zasad wynagradzania pracowników.
 3. Umowy przewozowe - w branży TSL bardzo ważne są umowy przewozowe, które określają prawa i obowiązki stron, warunki przewozu towarów, rodzaj i wartość towaru oraz ubezpieczenie ładunku.
 4. Podatki i opłaty - branża TSL podlega różnym podatkom i opłatom, takim jak podatek VAT, akcyza czy opłata drogowa. Firmy TSL muszą przestrzegać przepisów podatkowych oraz regulacji dotyczących opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej i portowej.

Chcesz wiedzieć więcej? Wyślij wiadomość,
a skontaktujemy się z Tobą!
  PRAWO W TSL - NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA


  Aby efektywnie prowadzić działalność w branży TSL, niezbędna jest wiedza i znajomość prawa oraz przepisów dotyczących transportu, spedycji i logistyki. Warto też korzystać z usług specjalistów z dziedziny prawa, którzy pomogą w prawidłowym prowadzeniu działalności i minimalizowaniu ryzyka wystąpienia nieprawidłowości prawnych.

   

  Zarządzanie transportem – rodzaje transportu, umowy i formuły handlowe, formalności celne

  Szkolenie da uczestnikom kompendium praktycznej wiedzy na temat zarządzania transportem. Uczestnicy dowiedzą się jakie są rodzaje transportu i jak podejmować decyzję w sprawie
  ich wyboru. Zostaną zaznajomieni z zasadami zawierania umów w oparciu o funkcjonujące formuły handlowe. Poznają regulacje w międzynarodowym obrocie towarowym. Nauczą
  się dokonywać zgłoszeń w zależności od właściwej procedury celnej.

   

  Otoczenie prawne w transporcie – przepisy, ubezpieczenie, odpowiedzialność

  Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie jest miejsce i rola transportu w systemach logistycznych, jak również zostaną zaznajomieni z najważniejszymi problemami
  w zarządzaniu transportem i spedycją. Ponadto poznają regulacje prawne związane
  z organizacją i realizacją transportu oraz nauczą się optymalizować ryzyko przy pomocy ubezpieczeń transportowych.

   

  Techniki windykacji należności w logistyce

  Szkolenie przedstawi sposoby jak skutecznie windykować w branży logistycznej. Uczestnicy poznają praktyczne techniki komunikacyjne wspierające osiąganie celów windykacyjnych, jak również dowiedzą się, jak zweryfikować kontrahenta oraz na co zwrócić szczególną uwagę podczas rozmów zaległościowych.

   

  Aspekty prawne

  Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do praktycznego stosowania RODO w swojej firmie oraz zapoznanie z pojęciami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zmianami prawnymi, które wprowadzi RODO, wymaganiami, jakim po reformie podlegać będą podmioty przetwarzające dane osobowe.

   

  Uwarunkowania prawne i odpowiedzialność w trakcie procesu logistycznego – poziom podstawowy

  Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości dotyczącej przyczyn powstawania i narastania sytuacji spornych, co do odpowiedzialności za ładunek na każdym etapie procesu logistycznego. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu metod weryfikowania podwykonawców jako strona zaangażowana w proces transportowy. 

  NASI EKSPERCI  Karol Helowicz


  Emilia Nowaczek-Kłos


  Daniel Wąsik


  Marta Wysocka-Frączek


  VIDEOCASTY  Najnowszy przegląd szkoleń dedykowanych dla branży TSL przygotowaliśmy w oparciu o doświadczenia, benchmarki, dobre praktyki i rozwiązania wdrażane przez Klientów CERTES. Tworząc materiały dla szkoleń TSL korzystaliśmy z programów rozwojowych oraz wyspecjalizowanych narzędzi diagnostycznych, a także prześledziliśmy najnowsze raporty i uwzględniliśmy ogólnoświatowe trendy.


  POZNAJ OPINIE NASZYCH KLIENTÓW