SZKOLENIA TSL / E-LOGISTYKA


 

Rozwój w kierunku opanowania podstaw tworzenia procedur i funkcji
w języku VBA dla programu MS Excel

Cele szkolenia

Podczas szkolenia "Rozwój w kierunku opanowania podstaw tworzenia procedur i funkcji w języku VBA
dla programu MS Excel" uczestnicy zdobędą umiejętności programowania w języku VBA (Visual Basic for Applications) w kontekście MS Excel. Warsztaty skoncentrują się na funkcjach VBA, które umożliwią uczestnikom wyeliminowanie monotonii i automatyzację powtarzalnych czynności.

Uczestnicy będą poznawać zaawansowane techniki automatyzacji arkuszy kalkulacyjnych przy użyciu VBA. Nauczą się nagrywać makra, które będą potem w stanie uruchamiać w celu wykonywania skomplikowanych obliczeń czy manipulacji danymi za pomocą pojedynczego kliknięcia. Uczestnicy będą także pisać własne procedury i funkcje w języku VBA, co pozwoli im na jeszcze większą elastyczność
i kontrole nad procesami w Excelu. Uczestnikom zostaną przedstawione różne aspekty programowania
w VBA, takie jak tworzenie zmiennych, instrukcje warunkowe, pętle, funkcje wbudowane i wiele innych. Uczestnicy zdobędą umiejętność korzystania z tych elementów programowania w praktycznych scenariuszach, aby tworzyć zaawansowane 
i spersonalizowane rozwiązania w Excelu.

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą posiadać podstawowe umiejętności programowania w języku VBA dla programu MS Excel. Będą w stanie tworzyć procedury i funkcje, które automatyzują i usprawniają ich pracę w Excelu. Zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać do tworzenia bardziej zaawansowanych
i spersonalizowanych rozwiązań, dostosowanych do swoich indywidualnych potrzeb.


Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Metody dopasowujemy do potrzeb zebranych od Uczestników, Przełożonych
  i HR. Bardzo często są dokonujemy odsłuchy rozmów prowadzone w ramach analizy potrzeb szkoleniowych. Najczęstsze metody szkoleniowe to: scenki diagnostyczne, scenki treningowe, symulowanie trudnych rozmów, ćwiczenia w podgrupach, prezentacje różnych modeli, testy. Program przeznaczony jest dla praktyków biznesu, koncentruje się na efektywnych modelach, technikach i dobrych wzorcach sprawdzonych w różnych organizacjach i popartych przykładami. Szkolenie pomyślane jest jako interaktywny warsztat, gdzie udział uczestników szkolenia sięga 80% czasu. Program przebiega według następującej dynamiki: mini wykłady o zasadach, modelach, technikach
  i narzędziach (wiedza), oraz ćwiczenie nowych technik radzenia sobie
  z obiekcjami oraz zapobiegania takim sytuacjom (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: