Szkolenia menedżerskie  Szkolenia menedżerskie


Zarządzanie zespołem różnorodnym

Cele szkolenia

Temat różnorodności, dostępności, tworzenia „środowiska włączającego”, jest bardzo żywy w wielu organizacjach. Różnice mogą wynikać np. z wieku, płci, wykształcenia, wyznania, (nie) sprawności, pochodzenia i osobowości. Odmienny styl funkcjonowania to jedna z ważniejszych różnic. Dlatego podczas szkolenia „Zarządzanie zespołem różnorodnym” Uczestnicy zostaną wprowadzeni w model efektywnej komunikacji i współpracy – Insights Discovery™, który zakłada: poznaj siebie, poznaj innych, naucz się, jak adaptować swoje zachowania i postawę, aby zwiększać efektywność działań i relacji interpersonalnych. Insights Discovery™ znajduje zastosowanie tam, gdzie ważne są relacje interpersonalne, zindywidualizowane podejście do drugiego człowieka. Znając własny styl funkcjonowania, możemy świadomie wpływać na innych. Ważne jest przyjrzenie się własnym tendencjom/ preferencjom, rozróżnienie i zrozumienie, co jest naszą preferencją, a co kompetencją. W jakim obszarach mamy zasoby, a co nadal wymaga pewnego nakładu pracy. W poprawnej komunikacji i współpracy kluczowe jest rozpoznawanie preferowanego stylu funkcjonowania naszych rozmówców, czyli adekwatnie odpowiadanie na ich potrzeby i preferencje.

Okazuje się, że różnorodność zespołowa to wielka zaleta, a nie wada. Każdy z nas jest inny i bardzo dobrze! Ważne jest, abyśmy umiejętnie korzystali z różnych zasobów.


Korzyści dla uczestnika

 • Umiejętność rozpoznawania stylów osobowości rozmówców
 • Właściwe dopasowywanie języka komunikacji do odbiorcy
 • Świadome korzystanie z różnorodności zespołu
 • Umiejętność budowania pozytywnych i długotrwałych relacji
 • Zwiększenie własnej efektywności dzięki lepszej współpracy

Korzyści dla organizacji

 • Tworzenie środowiska „włączającego”, dostępnego dla każdego
 • Zapobieganie dyskryminacji i wykluczeń
 • Poprawa komunikacji i współpracy z innymi pracownikami
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy i kontaktów międzyludzkich
 • Poprawa efektywność wykonywanych zadań

Program szkolenia


Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

  Zgody i informacje

  Metodyka szkolenia

  Szkolenie to stawia przed uczestnikami warsztatów szczególnie wysokie wymagania. Celem zajęć będzie nie tylko nabywanie, najbardziej nawet wartościowej wiedzy, lecz, prowadzona w atmosferze autentycznego zaangażowania, identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju.

  Podczas warsztatu uczestnicy będą pracować nad swoją świadomością w obszarze własnych praw, potrzeb, wartości, wzmocnienia pewności siebie, kształtowania uważności na innych, technik skutecznego porozumiewania się z różnymi osobami.

  Podczas szkolenia zostaną wykorzystane plansze i karty ćwiczeń, będzie dużo refleksji i autodiagnozy i nie jeden raz Uczestnik złapie się na tym, że już zidentyfikował styl funkcjonowania rodziny, przyjaciół i współpracowników. Zrozumie, skąd pojawiały się nieporozumienia i konflikty i przećwiczy skuteczne sposoby zachowań.

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300