SZKOLENIA OTWARTE:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI


Jedną z najbardziej pożądanych kompetencji osób poszukiwanych do pracy jest profesjonalne zarządzanie projektami. Praktycznie w każdej organizacji model biznesowy opiera się na projektach. Trend ten najprawdopodobniej będzie wzrastał ze względu na globalną uniformizację społeczno-gospodarczego otoczenia.

W jaki sposób realizować projekty? Zwinnie czy tradycyjnie? Które z podejść będzie lepsze dla Twojego biznesu? Nie ma uniwersalnego narzędzia do przecinania i lekarstwa na każdą chorobę. Analogicznie nie istnieja jedna, uniwersalna metodyka prowadzenia projektów. Niemniej kluczowe kompetencje do zarządzania projektami da się zdefiniować. Choćby wytyczne kompetencji IPMA dostarczają cennych informacji jak sprowadzić różne potrzeby do wspólnego mianownika. Bez względu na metodykę stosowaną w firmie czy organizacji, skuteczny menedżer projektu powinien posiadać wiedzę i kompetencje w trzech obszarach – kontekstu projektu, zespołu oraz narzędzi do zarządzania działaniami. Kompetentny project manager wie jak wybrać lub stworzyć metodykę do projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z otwartymi szkoleniami z zakresu zarzadzania projektami:


Lista aktualnie realizowanych szkoleń otwartych w kategorii „zarządzanie projektami”

Tytuł
Termin
Forma
Cena

Agile – zwinne zarządzanie projektami 

17-18.05.2023
20-21.09.2023

on-line

1390 PLN


Zarządzanie projektami

22-23.06.2023
TBC

on-line

1390 PLN


Mix metodyk zarządzania projektami

13-14.09.2023
TBC

on-line

1390 PLN


Może zainteresować Cię również: