SZKOLENIA OTWARTE:
PRAWO


Każdy świadomy pracodawca powinien być obeznany z prawem pracy oraz swobodnie korzystać z powiązanych z nim dokumentów. Do pogłębiania wiedzy z zakresu prawa pracy zapraszamy wszystkich, którzy codzinnie zajmują się obsługą kadr. Proponowane przez nas szkolenia umożliwiają poszerzenie kompetencji potrzebnych do sporządzania i zawierania umów, rozliczania czasu pracy, a także sporządzania informacji o świadczeniach socjalnych i urlopowych.

Nasze szkolenia dotyczą także przeciwdziałania mobbingowi i nierównemu traktowaniu w miejscu pracy.

Trenerzy, którzy realizują szkolenia to eksperci z bogatym doświadczeniem zarówno zawodowym i trenerskim. Poniżej prezentujemy listę aktualnie realizowanych prawnych szkoleń otwartych.


Lista aktualnie realizowanych szkoleń otwartych w kategorii „prawo”

Tytuł
Termin
Forma
Cena

03-04.04.2023
7-8.09.2023

on-line

1390 PLN


11-12.05.2023
5-6.10.2023

on-line

1390 PLN


15-16.06.2023
9-10.11.2023

on-line

1390 PLN


Może zainteresować Cię również: