PROGRAMY ROZWOJOWE

Filozofia naszego działania opiera się na trzech podstawowych filarach – pracy projektowej, podejściu procesowym i systemowym. Zamiast realizowania samych szkoleń, wyrwanych z kontekstu funkcjonowania całej organizacji i różnych pozaszkoleniowych uwarunkowań dotyczących uczestników, realizujemy Programy Rozwojowe. Aby program był „rzeczywiście szyty na miarę potrzeb” olbrzymią wagę przywiązujemy do analizy nie tylko potrzeb związanych z rozwojem kompetencji ludzi, ale i funkcjonowania Organizacji. Patrzymy na Organizację jako całość, dostrzegając również jej otoczenie rynkowe. Równolegle do realizowanych szkoleń, prowadzimy wiele działań mających na celu wsparcie wdrażania wiedzy i umiejętności w miejscu pracy, zmian w myśleniu, podejściu do realizowanych zadań, zachowaniach.

Długofalowe działania dają większą gwarancję założonych rezultatów na poziomie reakcji, wiedzy, postaw, umiejętności i efektów biznesowych.

Metody wykorzystywane w projektowaniu i wdrażaniu programów rozwojowych:

szkolenia, warsztaty, trening on-the job, konferencje, blended learning, mentoring, zadania wdrożeniowe, narzędzia diagnostyczno-rozwojowe, treningi umiejętności, job shadowing, superwizje, czytanie literatury, coaching indywidualny, coaching zespołowy, action learning, mowy motywacyjne, gry symulacyjne, wyjazdy integracyjne, nowy zakres zadań/wymiana zadań, badanie kompetencji, assessment centre, development centre, kursy specjalistyczne, udział w ciekawych projektach, e-learning, rotacje stanowiskowe, informacje zwrotne, konsultacje

Przykład programu

rozwoju

HRBP - Strategiczny Partner w biznesie/ Profesjonalny konsultant HR
Program zawiera:
 • unikatowe BADANIE KOMPETENCJI 360 na podstawie modelu kompetencji HRBP, stworzonego T-SHAPED wg JOSHA BERSINA
 • cykl warsztatów online/ stacjonarnych
  1. HR-owiec Partnerem dla Biznesu,
  2. HPI drogą do efektywnych działań HR
  3. Sytuacje trudne w pracy HR,
  4. Efektywność działań HR i budowanie zaangażowanie osób kluczowych w działania HR) wraz z pre i postworkami i zadaniami wdrożeniowymi,
 • sesje coachingowo - konsultacyjne (indywidualne lub zespołowe) lub sesje follow-up.
Pełny opis programu
HRBP W ROLI MEDIATIORA WEWNĘTRZNEGO – PROCES I NARZĘDZIA
Program zawiera:
 • cykl warsztatów online/ stacjonarnych
  1. Mediacje wewnątrz organizacji i świadomość roli mediatora,
  2. Konflikt – psychologia, strony i dynamika procesu,
  3. Warsztat praktyczny – UMIEJĘTNOŚCI (proces mediacji, spotkania indywidualne i wspólne),
  4. Warsztat praktyczny – techniki i narzędzia komunikacyjne,
  5. HRBP w interwencji kryzysowej – jednostki i zespoły w potrzebie
 • Konsultacje indywidualne i superwizje zespołu mediatorów
Pełny opis programu

Development Center

Szkolenia / warsztaty

Job shadowing


Coaching indywidualny / grupowy

Udział w projektach

Informacje zwrotne

Blended learning


Action learning

Zadania wdrożeniowe

Nowy zakres zadań / wymiana zadań

Kurs specjalistyczny

Program rozwoju dla:

TALENTÓW

- metody i narzędzia w programie rozwoju


Zobacz opis badania kompetencji ocena 360 stopni - HIPO