Programy Rozwojowe

Filozofia naszego działania opiera się na trzech podstawowych filarach – pracy projektowej, podejściu procesowym i systemowym. Zamiast realizowania samych szkoleń, wyrwanych z kontekstu funkcjonowania całej organizacji i różnych pozaszkoleniowych uwarunkowań dotyczących uczestników, realizujemy Programy Rozwojowe. Aby program był „rzeczywiście szyty na miarę potrzeb” olbrzymią wagę przywiązujemy do analizy nie tylko potrzeb związanych z rozwojem kompetencji ludzi, ale i funkcjonowania Organizacji. Patrzymy na Organizację jako całość, dostrzegając również jej otoczenie rynkowe. Równolegle do realizowanych szkoleń, prowadzimy wiele działań mających na celu wsparcie wdrażania wiedzy i umiejętności w miejscu pracy, zmian w myśleniu, podejściu do realizowanych zadań, zachowaniach.

Długofalowe działania dają większą gwarancję założonych rezultatów na poziomie reakcji, wiedzy, postaw, umiejętności i efektów biznesowych.

Metody wykorzystywane w projektowaniu i wdrażaniu programów rozwojowych:

szkolenia, warsztaty, trening on-the job, konferencje, blended learning, mentoring, zadania wdrożeniowe, narzędzia diagnostyczno-rozwojowe, treningi umiejętności, job shadowing, superwizje, czytanie literatury, coaching indywidualny, coaching zespołowy, action learning, mowy motywacyjne, gry symulacyjne, wyjazdy integracyjne, nowy zakres zadań/wymiana zadań, badanie kompetencji, assessment centre, development centre, kursy specjalistyczne, udział w ciekawych projektach, e-learning, rotacje stanowiskowe, informacje zwrotne, konsultacje

Przykład programu

rozwoju

Development Center

Narzędzia diagnostycze / rozwojowe

Szkolenia / warsztaty

Job shadowing


Coaching indywidualny / grupowy

Udział w projektach

Informacje zwrotne

Blended learning


Action learning

Zadania wdrożeniowe

Nowy zakres zadań / wymiana zadań

Kurs specjalistyczny

Program Rozwoju Talentów

- metody i narzędzia w programie rozwoju

Wielkość czcionki
Tryb kontrastowy