O CERTES

Certes to firma szkoleniowo-doradcza, świadcząca usługi w zakresie szkoleń, również dofinansowanych, coachingu, doradztwa biznesowego, wdrażania programów rozwojowych, doskonalenie procesów HR dla przedsiębiorstw i administracji publicznej.

Certes sp. z o. o. - została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00216/2015

Słowo "Certes" z łac. oznacza "solidność" i tak też realizujemy nasze zadania

Wysoką jakość świadczonych usług potwierdzają liczne certyfikaty

Wysoką jakość świadczonych usług potwierdzają liczne certyfikaty

Dlaczego staliśmy się zaufanym partnerem naszych Klientów?


  • Pracujemy z zaangażowaniem i  pasją, dlatego dajemy więcej niż się od nas oczekuje.
  • Każdy projekt zaczynamy od sprawdzenia czego potrzebuje nasz klient, a nie od tego co możemy do niego dopasować.
  • Na treningach korzystamy z najnowszych metod szkoleniowych – dlatego regularnie podnosimy swoje kompetencje – najlepszy nauczyciel jest także najlepszym uczniem.
  • Reprezentujemy, to czego uczymy.
  • Nasze programy szkoleniowe opieramy przede wszystkim na praktycznym doświadczeniu naszych trenerów, którzy realizują szkolenia z zaangażowaniem, pasją oraz profesjonalizmem.

Wizja


Dążymy w swych działaniach do tego, by być innowacyjnym dostawcą usług szkoleniowo-doradczych dla średnich i dużych organizacji, znajdującym się wśród 20 najlepszych firm tego typu w Polsce.

Przez innowacyjność rozumiemy:  • Tworzenie wiedzy
  • Wypracowywanie rozwiązań autorskich
  • Bazowanie na nowych osiągnięciach naukowych
  • Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań szkoleniowych
  • Poszukiwanie nowych sposobów funkcjonowania i współpracy na rynku

Misja i wartości


Naszą misją jest podnoszenie skuteczności poprzez ciągłe dostarczanie nowej wiedzy, rozwijanie umiejętności oraz inspirowanie innych do zmian i samorealizacji. Chcemy współuczestniczyć w osiąganiu sukcesów naszych klientów oraz wspierać ich w budowaniu przewagi konkurencyjnej w zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Nasze działania zmierzają do tego, by aktywnie poszukiwać nowych możliwości i rozwiązań, które stawać się będą motywacją do podejmowania nowych wyzwań – dla nas i naszych Klientów.

Wartości są dla nas drogowskazem w drodze do sukcesu, przewodnikiem postępowania wobec współpracowników, klientów, dostawców i partnerów biznesowych.

Innowacyjność i kreatywność, to ciągły, niekończący się proces wdrażania nowatorskich rozwiązań. To bieg za nowymi trendami, potrzebami naszych klientów, zmieniającą się rzeczywistością. To tworzenie kreatywnych programów i ćwiczeń pozwalających uzyskać jak najlepsze rezultaty.

Pasja i stałe wyzwania to chęć bycia z ludźmi i ciągłego rozwijania siebie. To oddanie się naszym osobistym pasjom, które często bywają inspiracją, motorem do podejmowania nowych wyzwań zawodowych.

Nie zadajemy sobie pytań, dlaczego coś się nie udaje, tylko w jaki sposób możemy to zmienić. Każda zmiana bowiem dla nas jest motorem do tego, by nauczyć się nowego, i by potem dzielić się tym co odkrywamy i czego się nieustannie uczymy.

CERTES Team


Tworzymy zgrany i motywujący się wzajemnie zespół. Każdy z nas jest inny i dlatego razem dopełniamy się.CSR
Wdrożenie rozwiązań CSR w firmie Certes


CSR CERTESWdrożenie rozwiązań CSR w firmie Certes zostało zrealizowane poprzez udział w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy, który jest bezzwrotną formą pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce w ramach szwajcarskiej pomocy dla dziesięciu państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zrównoważony Rozwój

Głównym celem tego programu jest zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską, a wyżej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej oraz niwelowaniu różnic pomiędzy słabiej rozwiniętymi regionami na terytorium Polski, a ośrodkami, które radzą sobie znacznie lepiej.

Wdrożenie rozwiązań CSR w firmie Certes dotyczyło głównie działań zmierzających do respektowania zasad społecznej odpowiedzialności w biznesie oraz na zmniejszeniu oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko. W ramach tych działań w Spółce wdrożono zasady Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normy ISO 9001, ISO 29990 uzyskano certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play, wprowadzono Program Stażowy jak również wymieniono oświetlenie w siedzibie firmy na zmniejszające zużycie energii.

POBIERZ RAPORT

Polityka


Działając na rynku usług rozwojowych oraz rozliczania projektów ze środków finansowania zewnętrznego mamy świadomość potrzeby spełnienia wymagań Klienta zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności.

SZCZEGÓŁY DOT. POLITYKI CERTES