Kompetencje cyfrowe

Główne zagadnienia:

Projektowanie z wykorzystaniem technologii

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE Z&nbspWYKORZYSTANIEM APLIKACJI CYFROWYCH
Tworzenie treści cyfrowych w różnych formatach, takich jak tekst, tabele, obrazy, nagrania audio. Wykorzystanie różnorodnych platform i środowisk. Wykorzystać wielu narzędzi cyfrowych do tworzenia oryginalnych treści cyfrowych.
PROJEKTOWANIE I&nbspREALIZACJA SERWISÓW INTERNETOWYCH ORAZ GIER MOBILNYCH
Typy gier i serwisów internetowych. Tworzenie serwisów internetowych oraz gier mobilnych. Jak projektować przyjazne i atrakcyjne dla użytkowników gry i gdzie je publikować. Tajniki budowania historii i sposoby na przyciągnięcie użytkowników do stworzonych przez nich gier.Standardy bezpieczeństwa przy publikacji stron, serwisów i gier.
PROGRAMOWANIE W RÓŻNYCH JĘZYKACH UWZGLĘDNIAJĄCE RÓŻNE POZIOMY ZAAWANSOWANIA
Kluczowe zagadnienia związane z programowaniem w różnych językach uwzględniające różne poziomy zaawansowania. Jaki język programowania wybrać dla siebie? Podstawy programowania i sposoby na poszukiwanie dalszej ścieżki edukacji. Obowiązujące standardy bezpieczeństwa w przypadku ataków hakerskich i jakie są sposoby ich zapobiegania. Narzędzia i techniki debugowania. Jak społeczność programistów może pomóc w nauce.
SZTUCZNA INTELIGENCJA I&nbspBIG DATA
Kluczowe zagadnienia związane z rozumieniem pojęcia Sztucznej Inteligencji i Big Data, automatyzacją procesów w tym budowaniem bota. Pojęcie sztucznej inteligencji i jej komponenty. Czym się różnią pojęcia sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, data science oraz business intelligence i jaki one mają wpływ na nasze życie i przyszłość pracy. Metody projektowania oraz budowania bota edukacyjnego lub usługowego. Wprowadzenie automatyzacji powtarzalnych procesów. Podstawy prawne RODO i ochrony danych, które analizujemy i jak je rozróżniać.
VR i AR w życiu i pracy
Najważniejsze zagadnienia związane z VR i AR i ich zastosowaniem w życiu i pracy. Proces Design Thinking, aby poznać potrzeby użytkowników, na podstawie których należy stworzyć prototyp, przetestować go i wdrożyć. Rozplanowanie intefejsu VR/AR pod kątem informacyjnym i nawigacyjnym.
EDUKACJA ONLINE
Kluczowe zagadnienia związane z ze zdobywaniem, poszerzaniem, a także skutecznym komunikowaniem wiedzy dzięki zastosowaniu narzędzi i zasobów informacji online. Popularne platformy edukacyjne, narzędzia interaktywne, metody i praktyka samoorganizacji grup mentoringowych do nieformalnego uczenia się oraz zagadnienia ekologii oraz bezpieczeństwa związanego ze sprzętem elektronicznym.
BEZPIECZNE ZACHOWANIA W SIECI
Omówienie rodzajów niebezpieczeństw w sieci. Wyszukiwanie informacji związanych z bezpieczeństwem w sieci. Narzędzia do bezpiecznego przechowywania plików i danych. Jak się zabezpieczyć, gdy zaatakuje wirus. Dobre praktyki w bezpiecznym korzystaniu z narzędzi online.
KOMPETENCJE MEDIALNE
Najważniejsze narzędzia do pracy biurowej. Tworzenie prezentacji, posługiwanie się programami tekstowymi i arkuszami kalkulacyjnymi. Netetykieta i sposoby na prezentowanie się w sieci. Rozpoznawanie nieprawdziwych treści i bezpieczne korzystanie z portali internetowych. Zadbanie o zdrowie podczas pracy biurowej przy komputerze.
DOSTĘPNOŚĆ ZASOBÓW CYFROWYCH ONLINE
Sposoby wyszukiwania w sieci niezbędnych informacji. Tworzenie lokalnej encyklopedii na bazie Wikipedii. Narzędzia do analizy danych. Tworzenie baz danych z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych. Skąd brać dane do analizy, żeby nie popaść w konflikt z prawem.
DZIENNIKARSTWO ONLINE
Kluczowe zagadnienia związane z tworzeniem, publikacją, promowaniem i moderowaniem treści informacyjnych w Internecie.
KORZYSTANIE Z CYFROWYCH USŁUG NA ZAAWANSOWANYM POZIOMIE
Kluczowe zagadnienia związane z wykorzystywaniem narzędzi online do działań administracyjnych.Narzędzia umożliwiające składnie wniosków i załatwianie spraw administracyjnych w urzędzie, prowadzenie i zarządzanie elektronicznym kontem bankowym. Formalna i nieformalna korespondencja online. Cyberbezpieczeństwo i bezpieczne nawigowanie w sieci. Dostępnością usług online.

Główne zagadnienia:

Korzystanie z technologii