CERTES sygnatariuszem Karty Różnorodności - Certes Szkolenia