parallax background

AKADEMIA SAMORZĄDOWA DOSTĘPNOŚĆ PLUS

never stop learning miniatura
Rodzaje metod nauczania
22 września, 2020
AKADEMIA OUT of the BOX – webinar Siła i odporność psychiczna w świecie VUCA
22 października, 2020

Dofinansowanie dla JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.18.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało naszej firmie największe dofinansowanie spośród złożonych wniosków w ramach konkursu POWER 2.18 na realizację 8 projektów Akademia samorządowa: Dostępność Plus.

Ministerstwo wyasygnuje ponad 15 milionów złotych wsparcia dla ponad 300 Jednostek Samorządu Terytorialnego z całej Polski – tylko w ramach 1 konkursu!

W latach 2021-2022 będziemy wspierać ponad 300 Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie realizacji zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie:

  • Wdrażania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz przeprowadzenia szkoleń z ich stosowania (Działanie 27 Programu Dostępność Plus);
  • Przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w urzędach jednostek samorządu terytorialnego pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji (Działanie 37 Programu Dostępność Plus);
  • Przeprowadzenia szkoleń dla koordynatorów dostępności w urzędach jednostek samorządu terytorialnego (Działanie 38 Programu Dostępność Plus).

Akademia Samorządowa Dostępnośc Plus

Rekrutacja do projektów

W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektów Akademia samorządowa: Dostępność plus na obszarze całej Polski, pragniemy poinformować, że w pierwszej kolejności do projektów będą przyjmowane jednostki samorządu terytorialnego, które zgłosiły się do nas w trakcie naborów przeprowadzonych na etapie przygotowywania aplikacji.

W przypadku wolnych miejsc w poszczególnych województwach będziemy informować za pośrednictwem naszych mediów o uruchomieniu uzupełniającej rekrutacji.