Martin Daliga


Trener | Konsultant

Szkolił, doradzał m. in dla:


Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Vulcan, Semper, GK ENERGA, SYGNITY, Exatel, LOTOS, Eli Lilly, PKP, Euro-Locks, EFL i Carefleet, GDDKiA, Główny Urząd Statystyczny, Poznańskie Centrum Świadczeń, 2 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych w Bydgoszczy, PZU, JW 4655 w Bydgoszczy, Synthos, Politech, Lifocolor Farbplast, Volex, Lindorff, Wyższa Szkoła Bankowa

Wiedza i kompetencje


 • Posiada następujące certyfikaty międzynarodowe: MBA, PRINCE2, MsP, MoP, M_o_R, REQB, IBAQB, PO, PSM I, Agile DSDM, ChM, Master Black Belt, Champion Six- Sigma

Doświadczenie i osiągnięcia


 • Ekspert w zakresie systemów podnoszenia efektywności biznesowej w oparciu o podejście Lean i adaptacyjnego zarządzania projektami
 • Skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi
 • Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi innowacyjne projekty
 • Pełnił szereg funkcji i ról w największych przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z kreowaniem nowych produktów i rozwiązań systemowych
 • Aktualnie realizuje szereg projektów infrastrukturalnych w Polsce i zagranicą
 • Posiada ponad 5 letnią praktykę doradczą w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania projektami

Specjalizacja

 • Skupia się na doskonaleniu umiejętności i podnoszeniu wiedzy pracowników, którzy po uczestnictwie w interaktywnych warsztatach są w stanie aktywnie włączyć się w proces zmian i ciągłego doskonalenia
 • Wartości warsztatów koncentrują się na praktycznych sposobach zarządzania w obszarze: strategii, organizacji, podejścia do ryzyka, procesach biznesowych, zmian i wykorzystania potencjału ludzkiego
 • Doradztwo biznesowe oferowane w ramach filozofii działania oparte jest na kreacji rozwiązań zarządczych i technologicznych zwiększających szanse realizacji celów strategicznych danej organizacji
 • Kompilacja wiedzy, nabytej w trakcie realizacji wielu projektów o bardzo różnej skali złożoności to niewątpliwy atut dający gwarancję jakości w realizacji powierzanych trenerowi projektów np. rozwoju działań marketingowych na terenie Polski i Niemiec
Wielkość czcionki
Tryb kontrastowy