Dr Anna Bugalska


Trener | Coach | Konsultant

Specjalizacja

 • strategicznege podejście do zarządzania ludźmi
 • zarządzanie kompetencjami
 • motywacja
 • ocena pracownicza
 • rekrutacja i selekcja
 • Assessment i Development Center
 • audyt personalny i audyt funkcji personalnej
 • organizacja działu personalnego w tym wdrażania roli HRBP
 • mierniki efektywności zarządzania zasobami ludzkimi
 • zarządzanie talentami
 • zarządzanie kompetencjami i roli HRBP

Wiedza i kompetencje


 • Dr ekonomii w zakresie zarządzania i nauczyciel akademicki na wybranych studiach ukierunkowanych HR-owo: w programach MBA i na studiach podyplomowych dla HR-owców

Doświadczenie i osiągnięcia


 • Od 25 lat działa w obszarze human capital, doświadczony wykładowca, konsultantka, trenerka i coach
 • Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w pionie zarządzania ludźmi w międzynarodowych korporacjach
 • Dyrektor programów rozwojowych z zarządzania kapitałem ludzkim w IBD Business School
 • Od wielu lat doradza osobom zarządzającym w międzynarodowych korporacjach, firmach państwowych, urzędach w najtrudniejszych sprawach dotyczących zarządzania ludźmi.
Wielkość czcionki
Tryb kontrastowy