Szkolenia Zarządzanie zespołem

Przywództwo sytuacyjne

Cele szkolenia

Celem szkolenia „Przywództwo sytuacyjne” jest nabycie przez Uczestników kompetencji liderskich do skutecznej realizacji powierzonych celów. Uczestnicy zwiększą świadomość stosowanych stylów zarządzania, poznają model przywództwa sytuacyjnego i zobaczą w jaki sposób mogą lepiej wpływać na pracowników poprzez stosowanie adekwatnego stylu do indywidualnych potrzeb i sytuacji. Ważne by Uczestnicy zrozumieli swoją rolę jako menedżerów w organizacji i to, że tylko realizacja ustalonych celów, budowanie efektywnych zespołów, czy optymalizacji procesów, mogą posłużyć jako wymierny rezultat. Takie działania z pewnością wpłyną na zwiększanie konkurencyjności firmy.


Korzyści dla uczestnika

 • Zwiększenie świadomości stosowanych stylów zarządzania
 • Wzmocnienie współzaangażowania pracowników
 • Ukierunkowanie działań zespołu na realizację celów biznesowych
 • Wzbudzenie zaangażowania i kreatywności w zespole
 • Rozwinięcie narzędzi przywódczych: komunikacja, planowanie i rozliczanie celów, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów, inspirowanie i wspierania działań zespołu itp.

Korzyści dla organizacji

 • Budowanie kultury przywództwa sytuacyjnego
 • Wzbudzenie motywacji, zaangażowania i satysfakcji z pracy
 • Poprawa komunikacji i współpracy w zespołach
 • Wzrost efektywności i produktywności

Program szkoleniaChcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Podczas dwóch dni warsztatowych skoncentrujemy się przede wszystkim na pokazaniu i głębokim zrozumieniu modelu zarządzania sytuacyjnego wg Blancharda. Sprawdzimy jaki styl zarządczy jest dominujący wśród Uczestników. Przetrenujemy umiejętności dostosowywania stylu zarządczego do potrzeb i możliwości pracowników oraz umiejętności menedżerskich z uwzględnieniem wytycznych zarządzania sytuacyjnego: planowania, delegowania, motywowania, rozwiazywania problemów z uwzględnieniem zasad zarządzania sytuacyjnego. Podczas warsztatów wykorzystamy metody: gry symulacyjne, testy, case studies, burze mózgów, ćwiczenia indywidualne i grupowe oraz materiały inspirujące i zadania wdrożeniowe po szkoleniu. Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300