Szkolenia zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Cele szkolenia

Podstawowym celem szkolenia „Zarządzanie projektami” jest kompleksowe przekazanie wiedzy z zakresu efektywnego zarządzania projektami oraz wyćwiczenie umiejętności stosowania podstawowych narzędzi, sposobów, metod, we wszystkich jego etapach ze szczególnym uwzględnieniem najlepszych praktyk zarządzania projektami. Bez względu na poziom zależności danego przedsięwzięcia projekt jest wysiłkiem podejmowany z myślą o realizacji celu w ograniczonym czasie i przy skończonych zasobach. W tym kontekście poszukiwanie odpowiedzi na poniższe pytania staje się kluczową odpowiedzialnością menedżerską: Czy zrobilibyśmy wszystko by osiągnąć zamierzony cel? Czy właściwie zaplanowaliśmy zakres przedsięwzięcia i uwzględniliśmy wszystkie krytyczne wymagania interesariuszy? Czy jesteśmy w stanie zapanować nad rozwojem wydarzeń w projekcie, aby nas nie zaskoczył? Czy wybraliśmy optymalną drogę dojścia do osiągniecia korzyści?


Korzyści dla uczestnika

 • Zdobycie wiedzy wiedzę na temat zarządzania projektami wg. metodyki PRINCE2
 • Praktyczne umiejętności w zakresie inicjowania, planowania, realizacji i kontrolowania złożonych przedsięwzięć
 • Stawiania realnych i wymiernych celów, aby zapewnić korzystne dla przedsiębiorstwa efekty
 • Opracowywania: zakresu projektu, harmonogramu jego realizacji oraz planu komunikacji i zapewnienia jakości
 • Określenia i alokacji wymaganych zasobów ludzkich, finansowych oraz rzeczowych
 • Stosowania właściwych technik komunikacyjnych w zależności od interesariuszy projektu
 • Opracowywania systemu kontroli i monitorowania projektu
 • Właściwie monitorowanie postępu prac i konstruktywne wpływanie na zespół projektowy
 • Wykorzystywanie szans i analizowania zagrożeń w oparciu o stworzone harmonogramy
 • Oceniania posiadanych rezerw i optymalnego wykorzystania potencjału własnych zespołów

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie wyników biznesowych
 • Zakotwiczenie w umysłach myślenia projektowego
 • Efektywne prowadzenie projektów w organizacji

Program szkolenia
 1. Rozliczanie i zamknięcie projektu
 • Weryfikacja zakresu i akceptacja (odbiór) przez klienta
 • Zamknięcie administracyjne i zamknięcie kontraktów
 • Przekazanie wyciągniętych wniosków do przyszłych projektów
 • Rozliczanie projektu i przedstawienie osiągniętych rezultatów głównym interesariuszom projektu
 1. Skuteczne koordynowanie działań w zespole projektowym
 • Opanowanie sztuki przekonywania
 • Sztuka zadawania właściwych pytań i udzielania precyzyjnych odpowiedzi
 • Czym jest pozytywna krytyka i jak ją wykorzystywać w projekcie?
 • Kiedy zespół pracuje efektywnie, jako całość, a kiedy jako grupa robocza?
 • Zasady prowadzenia efektywnych spotkań
 • Sztuka moderacji – kierownik/ członek zespołu, jako moderator

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych: business case, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami. Nowoczesne zarządzanie projektami to szeroka dziedzina i zbiór praktycznych umiejętności, dlatego umiejętne ich dostosowanie i sprawne wykorzystanie w praktyce na różnych szczeblach zarządzania gwarantują sukces projektu. Uczestnicy podczas warsztatów rozwiną i poszerzą wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania projektami i ograniczeniami oraz zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie planowania, komunikacji i monitorowania realizacji złożonych przedsięwzięć. Pracujemy warsztatowo – uczestnicy poprzez ćwiczenia i studia przypadków uczą się i wyciągają wnioski. Wszystkie studia przypadków i ćwiczenia dobrane są do specyfiki Firmy i projektów, nad jakim będą pracować w przyszłości uczestnicy. Jeśli to możliwe będziemy prosili o wsparcie w wyporze realnych projektów Państwa Organizacji. Moduły można elastycznie poszerzać lub modyfikować w zależności od potrzeb uczestników – na każdym etapie pracy nad szkoleniem  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300