Szkolenia zarządzanie projektami

Zarządzanie procesami biznesowymi

Cele szkolenia

Głównym celem szkolenia „Zarządzanie procesami biznesowymi” jest przygotowanie uczestników do samodzielnego wdrażania systemu zarządzania procesami poprzez połączenie prezentacji teoretycznej z częścią aplikacyjną pozwalającą na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają wieloetapowy proces tworzenia spójnego systemu zarządzania procesami biznesowymi ze szczególnym uwzględnieniem różnych aspektów podejścia do strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnicy w ramach szkolenia pracują nad własnym procesem, w którym wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody. Dzięki czemu będą w stanie: modelować procesy biznesowe we własnej organizacji, opisać zdarzenia i przypisać jednoznaczne role procesowe, wykorzystać różne sposoby i techniki opisywania procesu, właściwie określić mierniki efektywności procesu, koncentrować swoją uwagę na działania optymalizujące konkretne procesy.


Korzyści dla uczestnika

 • Modelowanie procesów biznesowych we własnej organizacji
 • Rzetelne opisywanie zdarzenia i przypisywanie ról procesowych
 • Wykorzystanie różnych sposobów i technik opisywania procesu
 • Właściwie określanie mierników efektywności procesu
 • Koncentrować swojej uwagi na działania optymalizujące konkretne procesy

Korzyści dla organizacji

 • Wdrożenie systemowych (kompleksowych) działań na rzecz podnoszenia jakości
 • Podwyższanie efektywności prowadzonych procesów
 • Zwiększanie wyników biznesowych

Program szkolenia
 1. Narzędzia infromatyczne do modelowania procesów
 • FlowCharter 2005
 • MS Visio

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Dzięki prezentacji i inspirującym ćwiczeniom dotyczącym tworzenia spójnej struktury procesowej uczestnicy zyskują możliwość doskonalenia swych umiejętności m.in. poprzez: wykorzystanie techniki SIPOC, notacji BPMN, znaczników graficznych wykorzystywanych w systemach jakości i mapowania strumienia wartości. W ramach tego warsztatu wychodzimy poza stereotyp kojarzący koncepcję Lean jedynie z procesami produkcyjnymi. Pokazujemy jak każda praca jest elementem procesu, w którym można zastosować wszystkie zasady i techniki optymalizacyjne. Warsztaty szkoleniowe dają szansę na poznanie zaawansowanych technik dających możliwość optymalizacji własnych procesów i podnoszenie w ten sposób efektywności własnej organizacji. Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania i modelowania procesów biznesowych.  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300