Szkolenia zarządzanie projektami

Optymalne zarządzanie procesami (produkcyjnymi) wg. Lean Management

Cele szkolenia

Celem głównym warsztatów „Optymalne zarządzanie procesami (np. produkcyjnymi) wg. Lean Management” jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu szczupłego zarządzania w organizacji oraz nabycie umiejętności w zakresie dokonywania transformacji procesowych w biurze oraz usługach, tak aby finalnie organizacja stała się bardziej efektywna i wydajna. W ramach tego warsztatu wychodzimy poza stereotyp kojarzący koncepcję Lean jedynie z procesami produkcyjnymi. Pokazujemy jak każda praca jest elementem procesu, w którym można zastosować wszystkie zasady i techniki optymalizacyjne.


Korzyści dla uczestnika

 • Poznanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu zasad zarządzania jakością
 • Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności wykorzystania różnych technik podnoszących jakość w przedsiębiorstwie
 • Nabycie umiejętności spojrzenia projakościowego
 • Dokonanie analizy procesów
 • Wypracowanie usprawnień, optymalizacji i nowych rozwiązań

Korzyści dla organizacji

 • Wdrożenie systemowych (kompleksowych) działań na rzecz podnoszenia jakości
 • Wyższe wyniki biznesowe
 • Większa satysfakcja klientów
 • Wzrost efektywności i zadowolenia pracowników

Program szkolenia

 1. Projekt wdrażania systemu BSC
 • Identyfikacja głównych problemów w organizacji i diagnoza oczekiwań biznesowych udziałowców i interesariuszy Państwa organizacji
 • Analiza zdefiniowanych mierników i projektowanie stanu docelowego
 • Zaplanowanie korzyści i ocena ryzyka wynikająca z przyjętych wskaźników
 • Opracowanie raportu z realizacji wskaźników wraz z projekcją ich realizacji w przeciągu najbliższych lat
 • Przygotowanie ewentualnych rekomendacji zmian w systemie zarządzania dla Zarządu

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych: business case, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, praca na MS Excel i realnych dokumentach Klienta, dyskusja nad osiągniętymi wynikami. Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów. Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania i modelowania procesów biznesowych.  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300