Szkolenia zarządzanie projektami

Mix metodyk w zarządzaniu projektami

Cele szkolenia

Celem szkolenia „Mix metody w zarządzaniu projektami” jest przedstawienie i nauczenie uczestników korzystania z głównych zwinnych metodyk i ich praktyk. W szczególności uczestnicy nauczą się wykorzystać potencjał framework’u SCRUM, metodyki AgilePM do zarządzania zakresem projektu w przyrostowy sposób dbając o optymalny poziom jakości dostarczanego rozwiązania.


Korzyści dla uczestnika

 • Zwiększenie świadomości istnienia różnych metodyk, standardów i systemów certyfikacji i umiejętność ich odróżnienia w środowisku biznesowym
 • Zrozumienie języka, jakim posługują się zawodowi kierownicy projektów
 • Praktyczne wykorzystanie poznanych narzędzi
 • Umiejętność współpracy w zespole projektowym

Korzyści dla organizacji

 • Wzbudzenie myślenia projektowego i procesowego
 • Zwiększenie efektywności zarządzania projektami
 • Większa satysfakcja klientów
 • Wzrost efektywności i zadowolenia pracowników

Program szkolenia 1. Podejście zgodne z AgilePM
 • Servant Leadership – wsparcie dla zespołu
  • Odpowiedzialność lidera służebnego
  • Rola kierownika projektu w środowisku zwinnym
  • Wykorzystanie technik Servant Leadership przez kierownika projektu
 • Tworzenie zespołu
  • Role w zespole zwinnym
  • Specjalizacja i struktura zespołu
  • Dedykowani członkowie zespołu
  • Miejsce pracy zespołu
  • Zespół zwinny w organizacji o strukturze silosowej
 • Karty zespołu i projektu
 • Praktyki zwinne
  • Retrospektywa
  • Przygotowanie i udoskonalenie backlogu
  • Daily Standups
  • Demonstracje i przeglądy
  • Planowanie iteracji
  • Praktyki wykonawcze pozwalające zespołowi dostarczyć wartość (value)
  • Jak iteracje i inkrementacje pomagają dostarczyć dobry produkt
 • Rozwiązywanie problemów
 • Pomiary w projektach zwinnych – pomiar rezultatów pracy zespołu
 • Organizacja zarządzania zmianą
  • Źródła zmian w projektach
  • Gotowość do zmian
 • Kultura organizacyjna
  • Tworzenie bezpiecznego otoczenia dla projektów zwinnych
  • Ocena środowiska
  • Zamówienia i kontrakty
  • Praktyki biznesowe
  • Praca w dużych zespołach – skalowanie
  • Biuro Zarządzania Projektami a metody zwinne
 1. SCRUM
 • Definicja i teoria Scruma
 • Zastosowanie Scruma
 • Wartości Scruma
 • Zespół Scrumowy
  • Właściciel Produktu
  • Zespół Deweloperski
  • Scrum Master
 • Wydarzenia w Scrumie
 • Sprint
 • Planowanie Sprintu
 • Codzienny Scrum
 • Przegląd Sprintu
 • Retrospektywa Sprintu
 • Artefakty Scruma
 • Backlog Produktu
 • Backlog Sprintu
 • Przejrzystość Artefaktów
 • Definicja „Ukończenia”
 1. Praktyki
 • Planning poker
 • Wykres wypalania
 • Tablica Kanban
 • Mind mapping
 • Rysowanie w biznesie
 • Burza mózgów
 • 5Why
 • Diagram „rybie ości”
 • Dekompozycja funkcjonalna
 • Technika MoSCoW
 • Analiza pola sił
 • Analiza MOST
 • Analiza PESTLE
 • Prototypowanie
 • Warsztaty wymagań
 • Analiza ryzyka
 • Scenariusze i przypadki użycia

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Podstawą pracy, utrwalającą wiedzę teoretyczną zdobytą podczas wykładu, będą prace warsztatowe mające charakter prac projektowych, podczas których osobę szkoloną przydziela się do zespołu z określonym zadaniem. W ten sposób uczestnicy zdobywają szeroką wiedzę z zakresu zwinnych metodyk projektowych i nabywają większą pewność siebie oraz potencjalną umiejętność stosowania poznanych metod w praktyce.  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300